Vieringen Vieringen

Elke zondag wordt er in de Bonifatiuskerk een eredienst gehouden. Aanvang in de zomer om 9.30 uur en in de winter om 10.00 uur. Avonddiensten door de week beginnen als regel om 19.30 uur. Alle bijzonderheden over de kerkdiensten vindt u onder 'Vieringen Bonifatiuskerk'.

U kunt onze kerkdiensten ook live of later volgen via kerkdienstgemist.nl. Klik op deze link, kies plaatsnaam Vries en kies vervolgens de datum van de dienst die u wilt beluisteren.

Tijdens de morgendienst is er oppas voor kinderen tot de leeftijd van 4 jaar. Contactpersoon: mw. Marije Koops  Kanaaldijk 11, 9493 TE De Punt, telefoon  544124

Huwelijksbevestiging, doopbediening en begeleiding bij begrafenissen vinden plaats in overleg met de predikant of kerkelijk werker. De contactgegevens van de pastores vindt u onder de contactknop rechts op de site.

Kerkdiensten Kornoeljehof
In de Kornoeljehof wordt 14 maal per jaar een kerkdienst gehouden voor senioren, in de regel iedere eerste zaterdag van de maand, aanvang 15.30 uur. Op Goede Vrijdag en voor Kerst is er  een speciale dienst met het oog op het naderende feest. Deze diensten beginnen om 15.30 uur. Alle diensten staan open voor belangstellenden van binnen en buiten het zorgcentrum. Voor belangstellenden die minder mobiel zijn, kan vervoer geregeld worden via de diaconie. Zie de planning en nadere informatie onder 'Kornoeljehof'.

terug