Ambtsgroep Vieren Ambtsgroep Vieren

Paaskaars 2020

Bevrijding.......vertaald op de Paaskaars

De basis is groen, als teken van hoop, van lente, te zien in het blad rondom. De veelkleurige vogels staan symbool voor de vogels uit de bijbel: de duif, de mus, de kwartels, de arend, de zwaluw enzovoort. Het prikkeldraad symboliseert de verschrikkingen die er waren en nog steeds zijn. De vogels stijgen jubelend omhoog, op weg naar het Licht van Pasen.

Bevrijding is als levensadem, hoopvol en vol vertrouwen. Inspiratiebron is lied 709 ‘Nooit lichter ving de lente aan….,’


  

 
 


Wat doet de Ambtsgroep Vieren? 
De Ambtsgroep Vieren heeft als doel:
  • De veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking te laten komen in de diverse onderdelen van de eredienst. We doen dit, onder andere, door te variëren in diensten, bijvoorbeeld door het houden van jeugd- en cantatediensten;
  • Te luisteren naar wat er leeft binnen onze gemeente en de maatschappij; 
  • De uitdaging aan te gaan om andere vormen van vieren te zoeken voor jong en oud.
Zo hopen we de lofzang in beweging te houden!

De reguliere zondagse erediensten, de maandelijkse vieringen in de Kornoeljehof, de diensten bij Visio 'de Brink', de openluchtdienst bij Visio 'de Brink' en de dienst 'Biebels, Bomen en Bloazen' vallen onder onze verantwoordelijkheid. We organiseren en coördineren de diensten en bespreken vooraf de inhoud en vorm van de liturgie. Achteraf evalueren we de diensten met elkaar.

De samenstelling van de ambtsgroep is een afspiegeling van de gemeente en staat onder leiding van de ouderling Vieren. We vergaderen ongeveer zes keer per jaar.

Wilt u meer weten? Heeft u opmerkingen? Of heeft u misschien suggesties voor een leuke dienst? Graag horen wij dit van u!

Aanspreekpunt:
Magdaleen Berkhof, ouderling Vieren 
terug