Ambtsgroep Vieren Ambtsgroep Vieren

Paaskaars 2023 

Thema ‘Uit liefde voor jou’

Er is veel aan de hand in de wereld, oorlog en armoede, aardbevingen, klimaatzorgen. Je kunt er nog veel meer opnoemen. Allemaal dingen waar je nooit in je eentje een oplossing voor kunt vinden, maar waarvoor je wel kunt bidden.

Op de kaars is het thema vertaald in dingen waar we wel zelf een bijdrage aan kunnen leveren, niet compleet, maar genoeg om over na te denken en mee te nemen in je dagelijkse leven. Zeven (een heilig getal) cirkels (heelheid, oneindigheid) in de kleuren van de hoop vormen de basis.

Jezus heeft ons laten zien hoe je dat ‘Uit liefde voor jou’ kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag.

Dit is verbeeld in de eerste drie cirkels. Kruisiging en opstanding, Pasen en de Tafel van de Heer. In de andere cirkels vervolgens dingen waar wij zelf iets mee kunnen: Goed rentmeester zijn op de aarde, omzien naar onze medemens, respect hebben voor elkaar met bovenal de liefde als leidraad.

 


Wat doet de Ambtsgroep Vieren? 
De Ambtsgroep Vieren heeft als doel:
  • De veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking te laten komen in de diverse onderdelen van de eredienst. We doen dit, onder andere, door te variëren in diensten, bijvoorbeeld door het houden van jeugd- en cantatediensten;
  • Te luisteren naar wat er leeft binnen onze gemeente en de maatschappij; 
  • De uitdaging aan te gaan om andere vormen van vieren te zoeken voor jong en oud.
Zo hopen we de lofzang in beweging te houden!

De reguliere zondagse erediensten, de maandelijkse vieringen in de Kornoeljehof, de diensten bij Visio 'de Brink', de openluchtdienst bij Visio 'de Brink' en de dienst 'Biebels, Bomen en Bloazen' vallen onder onze verantwoordelijkheid. We organiseren en coördineren de diensten en bespreken vooraf de inhoud en vorm van de liturgie. Achteraf evalueren we de diensten met elkaar.

De samenstelling van de ambtsgroep is een afspiegeling van de gemeente en staat onder leiding van de ouderling Vieren. We vergaderen ongeveer zes keer per jaar.

Wilt u meer weten? Heeft u opmerkingen? Of heeft u misschien suggesties voor een leuke dienst? Graag horen wij dit van u!

Aanspreekpunt:
Magdaleen Berkhof, ouderling Vieren 
terug