Vieringen Vieringen

Elke zondag wordt er in de Bonifatiuskerk een eredienst gehouden. Dit begint om 10.00 uur. Avonddiensten/vespers, door de week, beginnen in de regel om 19.30 uur. Alle bijzonderheden over de kerkdiensten vindt u onder 'Vieringen Bonifatiuskerk'.

U kunt onze kerkdiensten ook live of later volgen via kerkdienstgemist.nl. Klik op deze link, kies plaatsnaam Vries en kies vervolgens de datum van de dienst die u wilt beluisteren.

Tijdens de morgendienst is er oppas mogelijk voor kinderen tot 4 jaar. Omdat er niet elke week kinderen zijn waar op gepast moet worden is het handig om uiterlijk de vrijdag, voorafgaande aan de zondag waar oppas gewenst is, even contact te zoeken met de contactpersoon van de oppasdienst mw. Marije Koops, telefoon 0592-544124 of mail.

Huwelijksbevestiging, doopbediening en begeleiding bij begrafenissen vinden plaats in overleg met de kerkelijk werkster. De contactgegevens van de pastores vindt u onder de contactknop rechts op de site.

Kerkdiensten Kornoeljehof
In de Kornoeljehof wordt in 2024 13 keer een kerkdienst gehouden voor senioren. In de regel iedere eerste zaterdag van de maand, aanvang 14.30 uur. Zie de planning en nadere informatie onder 'Kornoeljehof'.

terug