Bonifatiuskerk Bonifatiuskerk
De Bonifatiuskerk in Vries is zonder twijfel het meest markante historische gebouw binnen een wijde omgeving. 
Al vroeg ontwikkelde Vries zich tot hoofddorp, waarin waarschijnlijk in de 8e eeuw de eerste houten vakwerkkerkjes gebouwd werden. In de 9e eeuw is een eerste tufstenen kerk gebouwd op een opgeworpen heuvel. Eind 11e eeuw is de bouw van de huidige, romaanse kerk aangevangen. In de 15e eeuw is de romaanse Absis vervangen door een gotisch koor. Met deze ontstaansgeschiedenis is de Bonifatiuskerk de oudste of een der oudsten van Drenthe.

In het submenu vindt u nadere bijzonderheden over de kerk, de historie, het orgel, museum en klok.
terug