Missie en visie Missie en visie
De Protestantse Gemeente te Vries is een levende, christelijke gemeente midden in het Drentse dorp Vries. 

Wat is onze missie?
Dit is het vormen van één geloofsgemeenschap voor de dienst aan God, aan elkaar en aan de samenleving. 
Wij laten ons daarin inspireren door het evangelie van Jezus Christus waarin 
de mens wordt opgeroepen God en de wereld te dienen.

De kern van het gemeentezijn is drieledig:
  • Groeien in de relatie met God;
  • Groeien in de relatie met elkaar;
  • Groeien in de relatie met de wereld.
Deze drievoudige betrokkenheid vormt de onvervangbare kern van de Protestantse Gemeente te Vries. Geen van deze drie is te missen zonder het kerkelijk leven wezenlijk te kort te doen. In samenhang hiermee is persoonlijke groei als mens en als gelovige onmisbaar.

Wilt u meer weten over ons en ons beleid? Download hier het beleidsplan 2024-2028
terug