College van Diakenen College van Diakenen

De diaconie probeert het omzien naar de naaste handen en voeten te geven, met name door oog en oor te hebben voor mensen in knelsituaties. Zij tracht daar te zijn, waar hulp nodig is. We willen hierin iets laten zien van onze verbondenheid met God en mensen, laten zien wat Zijn bedoelingen met ons en met elkaar kunnen zijn. Het diaconaat toont barmhartigheid en gerechtigheid en voelt zich verantwoordelijk voor en betrokken bij mensen die leven in armoede, vluchtelingen, (ex)-gedetineerden, verslaafden en gehandicapten. 

Beleidsplan 2020-2024

Activiteiten
 • Besteding collectes Diaconie aan Kerkinactie en Noordelijke diaconale doelen (RDF);
 • Meewerken aan landelijke acties en het steunen van de vele projecten in binnen- en buitenland;
 • Individuele noodhulp
 • ZWO (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking):
  • Wereldwijde prjecten en noodhulp van Kerk in Actie;
  • Schrijfacties voor gewetensgevangenen;
  • Verzamelen van postzegels en kaarten voor Kerk in Actie;
 • WMO: de diaconie denkt mee in de zogenaamde tweede kring;
 • Vluchtelingenwerk via de Stichting Noodopvang;

Leden Diaconie

Herma van Goor, voorzitter
Sjoerd Riedstra, secretariaat en contact naar 'De Brug'
Marieke Schoon, penningmeester
Vacature, sociaal diaken
Vacature, aandachtsgebied jeugd
Anton Zeldenrijk, Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Hans v.d. Berg, Giften en algemene zaken
Cora Kors, notulist
terug