Kornoeljehof Kornoeljehof

Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops, 0592-544124.

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen voorlopig om 14.30 uur tenzij anders aangegeven.

Update 2 maart 2021

Kerkdiensten Kornoeljehof 

De maatregelen ten aanzien van COVID-19 blijven voorlopig nog van kracht in de verschillende zorginstellingen, dus óók in de Kornoeljehof. De kerkdiensten worden daarom opgenomen in de Bonifatiuskerk en uitgezonden in de recreatiezaal van de Kornoeljehof. 


Vanaf 6 maart zijn de deze kerkdiensten, voor alle belangstellenden, óók te beluisteren via de kerkdienstgemist.
Zaterdag 3 april, Pasen is mw. Ineke Hofman voorganger, met medewerking van Johan Hagenauw voor de opname en techniek. De liederen/gezangen zijn opnames van verschillende koren.
 

 

 

terug