Kornoeljehof Kornoeljehof

Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops, 0592-544124.

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen voorlopig om 14.30 uur tenzij anders aangegeven.

Update 25 juni 2021

Kerkdiensten Kornoeljehof 

Per 1 augustus gaan we weer een start maken met de kerkdiensten in de Kornoeljehof! Hier zijn we allemaal erg blij mee, maar de COVID-19 maatregelen blijven echter nog wel van kracht. Dit betekent dat er een fysieke kerkdienst is, maar zingen, dat zit er voorlopig nog niet in. We proberen dit op te lossen door gezangen en beelden te laten zien én horen van Nederland Zingt in een playlist/stream.
We hopen natuurlijk dat we straks weer met elkaar kunnen zingen! Maar voor nú is dit een grote stap in de goede richting! 
De kerkdienst van 7 augustus om 14.30 uur, zal dus plaatsvinden in de recreatiezaal van de Kornoeljehof, voor de bewoners, familie, maar ook voor andere belangstellenden buiten de Kornoeljehof. Mw. Ineke Hofman zal voorganger zijn, met ondersteuning van Nederland Zingt.

Na afloop is er, zoals gebruikelijk, koffie of thee en is er tijd voor ontmoeting en gesprek waarbij we de COVID-19 maatregelen in acht nemen.

De viering van 5 juli is nog online, daarin gaat ds. Bert Altena voor. De bewoners, maar ook andere belangstellenden, kunnen deze dienst mee beleven in hun eigen huiskamer (of huis); via kerkdienstgemist, óf op het grote scherm in de recreatiezaal van de Kornoeljehof.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn dan kunt u dit hier lezen op de website of in de volgende Bug.

Wilma Klok

 

terug