Kornoeljehof Kornoeljehof

Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops, 0592-544124.

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen voorlopig om 14.30 uur tenzij anders aangegeven.

Update 25 juni 2021

Kerkdiensten Kornoeljehof 

Per 1 augustus gaan we weer een start maken met de kerkdiensten in de Kornoeljehof! Hier zijn we allemaal erg blij mee, maar de COVID-19 maatregelen blijven echter nog wel van kracht. Dit betekent dat er een fysieke kerkdienst is, maar zingen, dat zit er voorlopig nog niet in. We proberen dit op te lossen door gezangen en beelden te laten zien én horen van Nederland Zingt in een playlist/stream. We hopen natuurlijk dat we straks weer met elkaar kunnen zingen! Maar voor nú is dit een grote stap in de goede richting! 

6 november ds. Bert Altena
4 december mw. Ineke Hofman
20 december mw. Ineke Hofman en mw. Wilma Klok

Data 2022
 

Datum Voorganger Muzikale ondersteuning 
08-01-2022 Esther de Vegt Nederland Zingt/Diny van de Galiën
05-02 Wilma Klok Idem

 
05-03 Ineke Hofman Idem
02-04 Bert Altena idem
16-04 Pasen Wilma Klok idem
07-05 Ineke Hofman idem
04-06 Wilma Klok idem
02-07 Esther de Vegt idem
06-08 Ineke Hofman idem
03-09 Esther de Vegt idem
01-10 Wilma Klok idem
05-11 Bert Altena  idem
03-12 Wilma Klok  idem
17 of 23 - Kerst Ineke Hofman Koor????

 

 

 
terug