Kornoeljehof Kornoeljehof

Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Vooraf en na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops, 0592-544124.

De vieringen in de Kornoeljehof zijn altijd op zaterdag en beginnen om 14.30 uur tenzij anders aangegeven.
 

Zaterdag 7 oktober, 14.30 uur

Voorganger mw. Esther de Vegt

We lezen een van de verhalen van Jezus, over de werkers in de wijn- gaard. Deze keer gaan ze niet zo zorg- vuldig om met de knechten van de eigenaar van die wijngaard. Wat heeft het verhaal met ons te maken? Wees welkom om samen te vieren, zingen en bidden.

Vieringen Kornoeljehof  2023

Datum

Voorganger

Muzikale ondersteuning

 
    Nederland Zingt/Diny van de Galiën  
       

11-11

Bert Altena

idem (let op)

 

02-12

Wilma Klok

idem

 

16-12    Kerst

Ineke Hofman

Idem + Koor????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug