Kornoeljehof Kornoeljehof

Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops, 0592-544124.

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen voorlopig om 14.30 uur tenzij anders aangegeven.

Update 15 maart 2021

Kerkdiensten Kornoeljehof 

Nog steeds zijn we in de greep van het COVID-19 virus. De bewoners van de Kornoeljehof hebben de tweede vaccinatie gekregen en óók een groot aantal zorgmedewerkers. De vrijwilligers zijn echter nog niet allemaal gevaccineerd en het is op dit moment óók niet duidelijk wanneer dit zal zijn. Verschillende Zorginstellingen, waaronder Interzorg, én dus de Kornoeljehof, hebben besloten om de maatregelen, die nu van kracht zijn, voorlopig te handhaven. In overleg met de activiteitenbegeleiding van de Kornoeljehof is er besloten dát de fysieke kerkdiensten voorlopig op non –actief zullen blijven staan tot medio september.

Sinds december nemen we de kerkdiensten op in de kerk, dus de bewoners kunnen deze diensten mee beleven in hun eigen huiskamer; via kerkdienstgemist, of op het grote scherm in de recreatiezaal van de Kornoeljehof. De medewerkers dragen er zorg voor dat de bewoners en eventuele familieleden hier bij aanwezig kunnen zijn. Zodra er nieuwe, andere en hoopvollere, ontwikkelingen zijn dan kunt u dit lezen op de website of in de volgende Bug.

Wilma Klok

Zaterdag 1 mei   14.30 uur.
Ook deze dienst is van te voren opgenomen in de Bonifatiuskerk. Het thema van de dienst is 'snoeien en groeien'. Het verhaal van de wijnstok en de ranken…. Het is een mooi beeld van verbondenheid met God en met de mensen. Vandaag worden wij aangesproken als ranken van de ware wijnstok, Jezus, drukt ons op het hart: 'Blijf in Mij, dan blijf Ik in u'. En dan kunnen  wij  honderdvoudig vrucht dragen.

Voorganger: mw. I.Hofman, Muziek: Nederland Zingt, Opname en techniek: dhr. J. Hagenouw.

Zaterdag 5 juni 2021 om 14.30 uur

Thema: Wie ben ik niet….

‘Ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat ik heb, ik ben Gods geliefde kind. Ik mag er zijn als mezelf’.
Oók Johannes de Doper zegt, wie hij niet is, dat hij slechts de vriend van de bruidegom is, én zich verblijdt dat de bruid en de bruidegom samen verenigd zijn.

De discipelen van de Doper waren bezorgd over het feit dat Jezus een grote toeloop van mensen kreeg. En dat daardoor hun geliefde meester op de achtergrond zou geraken.
Maar Johannes zelf dacht er anders over…..

Voorganger: mw. Wilma Klok

Muzikale ondersteuning: Nederland Zingt: met opnames van verschillende koren

Techniek en opname: dhr. Johan Hagenouw

terug