Wie wij zijn Wie wij zijn
In de Protestantse Gemeente te Vries zijn de kerkelijke activiteiten geordend in ambtsgroepen.
In dit model is de kerkenraad eindverantwoordelijk voor het totale beleid en ziet zij erop toe dat beleidsactiviteiten van de verschillende ambtsgroepen worden uitgevoerd. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad (het moderamen) bereidt beleidsvoorstellen voor de kerkenraadsvergaderingen voor en voert de besluiten uit, die door de kerkenraad genomen zijn. De kerkenraad heeft een functionele samenstelling, d.w.z. dat alle ambtsgroepen vertegenwoordigd zijn. 

In de submenus onder 'Wie wij zijn' kunt u alle informatie vinden over onze missie en over kerkenraad en ambtsgroepen.
terug