Welkom bij de Protestantse Gemeente te Vries Welkom bij de Protestantse Gemeente te Vries

Vieringen (update 7 maart 2020)

De kerkenraad heeft zich na de persconferentie 14 december beraden en kwam tot de conclusie het dringend advies van de regering op te volgen en onze vieringen online te houden. Hoe moeilijk dat ook is met de bittere herinnering aan de periode in het voorjaar (rond Pasen) toen de kerk ook gesloten was. Toch lijkt ons dit in de gegeven omstandigheden het enige juiste om te doen. Tot 7 maart gingen alleen de eigen pastores voor, maar vanaf vandaag gaan ook weer gastpredikanten voor in de online diensten.

Zondag 18 april 09.30 uur

Voorganger is ds. Bert Altena. Organist is Luuk Tuinder. U kunt de viering live volgen vanaf 09.30 uur of later via kerkdienstgemist.nl maar ook via dit youtubekanaal, alleen luisteren is mogelijk via kerkomroep.nl
Orde van dienst

Zondagsbrief 18 april 2021

Onder dit kopje vindt u  elke week de actuele brief van de pastores aan vele gemeenteleden. Wie niet in de mailing zit, kan de brief hier downloaden. Wilt u de wekelijkse brief graag per mail? Meldt dit dan even via predikant@pkn-vries.nl

Paaskaars 2021

Het thema van de paaskaars is 'Ik ben er voor jou'

‘De bloem met de kern van Licht is het beeld van de mensheid in al haar verscheidenheid, kleur en vorm. Zij kan alleen in alle volheid bloeien, als wij er zijn voor elkaar, gedragen door Gods liefde, die verbindt en gericht is op heelheid.’ 


Informatieboekje

Er is een informatieboekje beschikbaar voor gemeenteleden over 'Wie, wat, waar en hoe' in Protestantse Gemeente te Vries. U kunt dit digitaal opvragen bij de scriba

Waar vind ik de 'Dorpsboekenkast' van Vries?

Vanaf vrijdag 18 december is een deelkast door Vries op tournee om zo boeken en spelletjes en dergelijke met elkaar te kunnen delen. Een authentiek babyhuisje, waar vroeger heel wat Vriezer kindertjes in hebben gelegen, is omgeturnd tot een mobiele boekenkast. De tour van de deelkast is op de Brink bij de kerk begonnen en nu staat hij iedere twee weken op een nieuwe plek in het dorp (lees het waarom, wanneer en waar in dit documentje). 


Een beetje hoop voor Kanjazi

Vrolijke gezichten in Kanjazi bij de leerlingen en leraren toen men het Covid preventie materiaal ontving uit Vries via World Servants. Covid-19 raakt ook Malawi en 'ons' dorp Kanjazi. Met het geld dat we in Vries bijeengebracht hebben met onze oliebollenactie en verkoop van de kerststukjes kon World Servants in februari de  'school of dreams' verblijden met desinfectiezeep, mondmaskers en desinfectie-emmers. Op deze manier kon de school weer open voor de leerlingen, zodat ze geen verdere leerachterstand oplopen. Met het geld konden ook 3 scholen in de omgeving geholpen worden. Klik hier voor een reactie uit Malawi!  (Je komt op de website van WS, pagina Kanjazi, klik daar op het filmpje links onder)                                                                                                                                                         

Werkgroep Kanjazi Vries