Welkom bij de Protestantse Gemeente te Vries Welkom bij de Protestantse Gemeente te Vries

 

Zondag 16 juni 10.00 uur

Voorganger is Ds. Anita Akkerman en de organist is Frank van der Meulen. We vieren deze zondag het Heilig Avondmaal.
In de dienst staan twee ‘groene’ lezingen centraal: psalm 104, een scheppingspsalm en een gelijkenis uit het evangelie van Marcus (Marcus 4: 26-34), waarin we horen dat de aarde uit zichzelf vrucht voortbrengt. En, wij als mensen op deze aarde: hoe verhouden wij ons hiertoe?

U bent van harte welkom! U kunt de viering ook live volgen, of later terugzien, via kerkdienstgemist.nl

Orde van Dienst
Wonderwereld vol geheimen


Nieuws uit classis en synode PKN

Nieuwsbrief classispredikant december 2023

Gezocht per 1-1-2025: Vacature voorzitter classis Groningen-Drenthe

  

Informatieboekje

Er is een informatieboekje beschikbaar voor gemeenteleden over 'Wie, wat, waar en hoe'  in Protestantse Gemeente te Vries. U kunt dit digitaal opvragen bij de scriba


Meditatieve dansavond op 21 juni

Op vrijdagavond 21 juni, de dag waarop het meest mogelijke Licht van dit jaar bij ons aanwezig is, is er weer een meditatieve dansavond. Het thema is dan ook 'de Zonnewende'. Wat mag in het Licht gezet worden? Wat mag nog groeien en wat brengt jou dit mooie Licht? Op welke manier deel jij het Licht? Wees welkom van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van €10,-. Dit graag overmaken op rekeningnummer van R. van Dalen NL18INGB0003779301 o.v.v. je voornaam. Wordt het een 'last minute'? Dan mag het ook contant betaald worden.


Promotie-concert Roder Jongenskoor op 22 juni

 Koor en solisten van het Roder Jongenskoor voeren u langs   Muzikale en diverse kleine culinaire verrassingen op zaterdag 22 juni van 15.00 tot 17.00 uur in de Bonifatiuskerk in Vries. Voor meer informatie en de kaartverkoop zie: www.roderjongenskoor.nl.