Welkom bij de Protestantse Gemeente te Vries Welkom bij de Protestantse Gemeente te Vries

 

Zondag 25 februari  10.00 uur

Voorganger is Ds. Marielle Rodenburg-Splint. Zij is predikant in de wijkgemeente Pieterskerk in Breukelen. Daarvoor was zij geestelijk verzorger bij Lentis in Groningen. U bent van harte welkom in de kerk. Maar u kunt de viering ook live volgen, of later terugzien, via kerkdienstgemist

Orde van dienst
 

Gemeenteavond op 27 februari

Op dinsdag 27 februari is er een gemeenteavond in 'Het Ontmoetingshuis'. De avond begint om 20.00 uur. Het doel van de avond is de gemeente te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het beroepingswerk. Ook willen we input verzamelen voor het opstellen van een profielschets voor de nieuwe predikant. Komt allen!!


Nieuws uit classis en synode PKN

Nieuwsbrief classispredikant december 2023

Leden gezocht voor het classicaal college Bezwaren en Geschillen

Binnen het classicaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen (CCBG) in Groningen – Drenthe ontstaan op korte termijn twee vacatures. Het CCBG is het orgaan binnen PKN waar eventuele bezwaren tegen een besluit van een kerkenraad, een classicale vergadering of een ander kerkelijk lichaam in het ressort van een classis kunnen worden ingediend. Het college toetst of de besluiten zijn genomen volgens de in de kerkorde voorgeschreven procedures en of deze voldoen aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Geinterresseerd? Lees meer


Informatieboekje

Er is een informatieboekje beschikbaar voor gemeenteleden over 'Wie, wat, waar en hoe'  in Protestantse Gemeente te Vries. U kunt dit digitaal opvragen bij de Scriba.
 

Liturgische schikking

De ark van Noach na de vloed op de (ver)woeste aarde. Hier mag nieuw leven beginnen. Het gloort in de verte. De dieren komen naar buiten en gaan op weg. Struiken en bloemen beginnen uit te botten. Voor ons gloort Pasen. Nog even geduld.


40 dagentijd elke woensdag vespers en gesprekken moderne profeten

U bent elke woensdag welkom op de vesper en wilt u meedoen met de gesprekken over de Moderne Profeten? Dat is iedere woensdag in de 40 dagentijd na de vesper. We zijn gestart op 14 februari. Om 19.00 uur een korte vesper en dan koffie en gesprek, We gaan verder op 21 en 28 februari, 6, 13, 20 en 27 maart. Voor de Moderne Profeten gesprekken moet u zich wel even aanmelden bij Albert Weemstra, dan stuurt hij u de podcast die er bij hoort.

In het koor van de kerk is een expositie van werken behorende bij de gebruikte teksten in de 40-dagentijd, gemaakt door een aantal gemeenteleden. U kunt hier het bijbehorend bestand downloaden


Koffiemiddag

Op woensdagmiddag 6 maart is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten, een kopje koffie of thee te drinken en een spelletje te doen. Vanaf 14.30 uur bent u weer welkom in het Ontmoetingshuis.


Kloosterweekend?

Een weekend naar het klooster? De Ambtsgroep Leren nodigt u uit om mee te gaan naar het klooster van de Minderbroeders Franciscanen in het Brabantse Megen. Van vrijdag 19  tot en met zondag 21 april  2024. Het duurt nog even, maar dan kunt u er al even over nadenken. Het wordt een spiritueel weekend, we leven mee met de broeders, wandelen in de Hof van Lof, we zijn een paar keer bij de getijdengebeden in de kloosterkerk. Samen een mooi programma en aanbod, denken we. 
De aarde speelt bij de Franciscanen, in navolging van hun stichter Sint Franciscus, een grote rol. In Megen is ook nog een Franciscaans zuster klooster, de Clarissen. Daarom wordt Megen ook wel “Assisi aan de Maas” genoemd. 
Het wordt dus een driedaagse, vrijdagmiddag vertrekken met per auto naar Megen en aan het eind van de Zondagmiddag zijn we weer thuis. Deelnemers betalen € 130, - inclusief vervoer. Ieder die mee wil nodigen we uit. Als het bedrag bezwaarlijk is bedenken we een oplossing, schroom niet, bel me. 
Informatie bij Albert Weemstra