Welkom bij de Protestantse Gemeente te Vries Welkom bij de Protestantse Gemeente te Vries

Vieringen 

Zondag 28 mei 10.00 uur Pinksteren

Voorgangers Esther de Vegt en ds. Bert Altena, organist is Margriet Bussemaker. In deze viering besteden we aandacht aan de Bijbelsche platen in de kerk. Wat is (jo)uw favoriete verhaal? Tevens staan we stil bij de voorzitterswisseling van de kerkenraad. U bent van harte welkom in de kerk. De dienst is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl
Orde van dienst

Nieuwsbrief 21 mei 2023 (volgende rond 4 juni) plus bijlage summerschool Vries 

Onder dit kopje vindt u de actuele brief van de pastores aan vele gemeenteleden. Wie niet in de mailing zit, kan de brief hier downloaden. Wilt u de nieuwsbrief graag per mail? Meldt dit dan even via predikant@pkn-vries.nl

Dinsdag 23 mei 20.00 uur gemeenteavond

Vandaag de jaarlijkse gemeenteavond, waarop we deze keer proberen om de cijfers eens vanuit een andere hoek te bekijken. Daarvoor hebben we jullie als gemeenteleden nodig. Benieuwd? Van harte welkom op de 23e. U kunt hier uw 'huiswerk' downloaden: Financieel overzicht 2022 plus jaarverslag College van Kerkrentmeesters en financieel overzicht 2022 plus jaarverslag van de Diaconie. Nogmaals van harte welkom.

Het Wapen van Vries actueel

In het Wapen van Vries zijn voor een langere periode 40 asielzoekers gehuisvest, die eerder in de Laarkerk in Zuidlaren zijn opgevangen. In deze crisisopvang wordt de maatschappelijke en medische zorg door INLIA geregeld en  Raymond Vijfschaft, de huidige uitbater van het Wapen van Leiden zorgt voor ‘Bed, bad en brood’, zoals het COA dit omschrijft.
Herma van Ee en Joke Gerds coördineren vanuit de diaconie van de Protestantse gemeente in Vries alles rondom de vrijwilligers (o.a. lessen Nederlands, de ritjes naar de dokter), wil je meedoen en heb je vragen? Zij  zijn altijd bereikbaar via wapenvanvries@pkn-vries.nl 

Nieuws uit classis en synode PKN

Verslag generale synode 21/22 april  2023

nieuwsbrief Classispredikant januari 2023Informatieboekje

Er is een informatieboekje beschikbaar voor gemeenteleden over 'Wie, wat, waar en hoe'  in Protestantse Gemeente te Vries. U kunt dit digitaal opvragen bij de scrib

4 juni 11.30 uur Jozefkerk Assen 'Zingen als zingeving'