Kornoeljehof Kornoeljehof

Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Vooraf en na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops, 0592-544124.

De vieringen in de Kornoeljehof zijn altijd op zaterdag in Brinkzicht en beginnen om 14.30 uur tenzij anders aangegeven.

Vieringen Kornoeljehof 2024

 Datum  Voorganger  Muzikale ondersteuning
 4 mei  Ineke Hofman  Nederland zingt
 1 juni  Wilma Klok    idem
 6 juli  Esther de Vegt  idem
 3 augustus  Ineke Hofman  idem
 7 september  Wilma Klok  idem
 5 oktober  Esther de Vegt  idem
 2 november  Wilma of Ineke  idem
 7 december  Wilma Klok  idem
 Kerst  Ineke Hofman  idem + Koor ivm kerstviering

Zaterdag 4 mei om 15.30 in Brinkzicht

Op deze dag van de nationale dodenherdenking staan we stil bij alle slachtoffers van oorlog  maar ook alvast bij 5 mei de dag dat we de bevrijding van de tweede wereldoorlog herdenken.  4 en 5 mei  zijn geen officiele kerkelijk feesten maar belangrijk genoeg om ze naast de woorden uit het evangelie van Johannes 14, 27-28 te  leggen, waarin Jezus zegt: “Ik laat jullie vrede na, mijn vrede  geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan“...Gods vrede is er voor ons, voor de mensen om ons heen, voor alle mensen waar ook ter wereld! 
Voorganger is mw. Ineke Hofman. Muziek van Nederland Zingt e.a. Ook bij deze viering bent u weer van harte welkom!


 

 

 

 

 

terug