Kornoeljehof Kornoeljehof

Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops, 0592-544124.

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen voorlopig om 14.30 uur tenzij anders aangegeven.

Update 15 maart 2021

Kerkdiensten Kornoeljehof 

Nog steeds zijn we in de greep van het COVID-19 virus. De bewoners van de Kornoeljehof hebben de tweede vaccinatie gekregen en óók een groot aantal zorgmedewerkers. De vrijwilligers zijn echter nog niet allemaal gevaccineerd en het is op dit moment óók niet duidelijk wanneer dit zal zijn.

Verschillende Zorginstellingen, waaronder Interzorg, én dus de Kornoeljehof, hebben besloten om de maatregelen, die nu van kracht zijn, voorlopig te handhaven. In overleg met de activiteitenbegeleiding van de Kornoeljehof is er besloten dát de fysieke kerkdiensten voorlopig op non –actief zullen blijven staan tot medio september.

Sinds december nemen we de kerkdiensten op in de kerk, dus de bewoners kunnen deze diensten mee beleven in hun eigen huiskamer; via kerkdienstgemist, of op het grote scherm in de recreatiezaal van de Kornoeljehof. De medewerkers dragen er zorg voor dat de bewoners en eventuele familieleden hier bij aanwezig kunnen zijn. Zodra er nieuwe, andere en hoopvollere, ontwikkelingen zijn dan kunt u dit lezen op de website of in de volgende Bug.

Wilma Klok

Zaterdag 3 april  14.30

Paasfeest het belangrijkste feest van de Kerk en dat willen we in  Kornoeljehof ook met u vieren. Vanwege de voorzorgsmaatregelen rondom het corona-virus is de kerkdienst van te voren opgenomen in de Bonifatiuskerk van Vries en zal worden uitgezonden in de recreatiezaal of via de TV in de recreatiezaal. Via deze link kerkdienstgemist kan de dienst ook gehoord en gezien worden!

Met Pasen vieren wij dat de Heer is opgestaan. 
Dat de dood is niet sterker is dan het leven. 
Dat de haat  niet sterker is dan de liefde. 
Het kwade moet onderdoen voor het goede.
Dat willen wij in deze viering  met elkaar vieren!

Voorganger: Mw. I. Hofman, Muziek: Nederland Zingt, Opname en techniek: dhr. J. Hagenouw.

Zaterdag 1 mei   14.30 uur.
Ook deze dienst is van te voren opgenomen in de Bonifatiuskerk. Het thema van de dienst is 'snoeien en groeien'. Het verhaal van de wijnstok en de ranken…. Het is een mooi beeld van verbondenheid met God en met de mensen. Vandaag worden wij aangesproken als ranken van de ware wijnstok, Jezus, drukt ons op het hart: 'Blijf in Mij, dan blijf Ik in u'. En dan kunnen  wij  honderdvoudig vrucht dragen.

Voorganger: mw. I.Hofman, Muziek: Nederland Zingt, Opname en techniek: dhr. J. Hagenouw.

 

 

terug