Kornoeljehof Kornoeljehof

Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops, 0592-544124.

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen om 15.30 uur tenzij anders aangegeven.

In de periode tot 1 september 2020 vinden er geen vieringen plaats in de Kornoeljehof. Dit is i.v.m. de beperkende maatregelen vanuit de overheid niet te realiseren.

Rooster 2020                             
 
12 september Mw. Esther de Vegt
3 oktober Mw. Wilma Klok
7 november Ds. Bert Altena (HA)
5 december Mw. Wilma Klok
19 december (kerst) Mw. Ineke Hofman
terug