Kornoeljehof Kornoeljehof

Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Vooraf en na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops, 0592-544124.

De vieringen in de Kornoeljehof zijn altijd op zaterdag in Brinkzicht en beginnen om 14.30 uur tenzij anders aangegeven.

Zaterdag 2 december 14.30 uur

Voorganger Wilma Klok.

Thema: Wees waakzaam!                           

December, een tijd van hoop en verwachting. Sinterklaas, de goed Heilig man,  maar vooral Advent, komen er aan.
'Wees waakzaam!' We worden opgeroepen tot waakzaamheid, om de kansen te zien die we krijgen, om leven en welzijn, op een goede manier, met elkaar te delen.
Met kerstmis dromen we van het Licht dat Jezus in de wereld bracht, maar dat licht moeten wij uitstralen naar elkaar.

 16 december Kerstviering

Wilma Klok gaat voor en het koor Marcant uit Assen o.l.v. dhr. Douwe Boersma verleent haar medewerking. We luisteren naar het bekende kerstverhaal uit het evangelie van Lucas , naar gedichten en zingen met elkaar de bekende kerstliederen. 
Iedereen is van harte welkom ook als u niet in Kornoeljehof woont!

 

 

 

 

 

 

 

terug