Welkom bij de Protestantse Gemeente te Vries Welkom bij de Protestantse Gemeente te Vries

Vieringen zomerperiode (juli/aug)

 Op basis van de ervaringen in juni  is besloten om door te gaan met een beperkt aantal mensen per viering in de zomerperiode. Kindernevendienst wordt apart in het Ontmoetingshuis gehouden. Er is geen ontmoeting met koffie na de dienst en er is ook geen samenzang mogelijk. 

Vanaf 5 juli is de begintijd van de diensten weer 09.30 uur. U vindt alle informatie over de vieringen op de gebruikelijke plek: Vieringen Bonifatiuskerk Maar omdat er nog beperkingen zijn m.b.t. het live bijwonen van de vieringen, staan ook op deze pagina de aanvullende bijzonderheden m.b.t. de orde van dienst. U kunt de diensten beluisteren via kerkomroep, ook daar vindt u de orde van dienst onder 'liturgie'.


Toelichting bij de zomerlezingen

 

Zondag 16 augustus 9.30 openluchtdienst

U wordt bij deze viering van harte uitgenodigd in de tuin van de kerk. We zetten stoelen op het gras aan de zuidkant, op gepaste afstand van elkaar. De uitnodiging geldt voor een groter aantal mensen dan de andere zondagen, buiten is volop plaats. Wel graag even opgeven, contactgegevens zie onder. Voor de late beslissers: we vragen wel iedereen van te voren hun naam te noteren.
Een deel van onze Cantorij zal medewerking verlenen onder leiding van hun nieuwe dirigent Rianne Meinardi. Zie haar introductie hieronder. Er is gelegenheid om mee te zingen.
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van koffie / thee. Alles natuurlijk met inachtneming van de geldende regels.

We hopen op veel mensen en prachtig weer, maar……mocht het onverhoopt slecht weer zijn, dan wijken we uit naar de kerk en het Ontmoetingshuis. We laten dit zondagmorgen op deze plek weten.

Voorgangers zijn mw. Esther de Vegt en ds. Bert Altena

Zondag 9 augustus 9.30 orde van dienst
U kunt hier de beamerpresentatie downloaden

Link naar lied 'heb het leven lief' van Elisa Mannah
Voorganger is ds. Bert Altena, u kunt via zijn eigen website de preek lezen en ook printen.
Organist is Margriet Bussemaker

Let op:
Wie naar de kerk wil moet telefonisch reserveren vóór vrijdag 18 uur bij scriba Marianne Veenema: 543313. In de maand augustus moet u zich melden bij Herma van Goor of 06-51821849. Deelnemers voor de kindernevendienst kunnen zich melden bij Lina de Leeuw, 050-8509883

 

Informatie over de collecte met de GIVT app kunt u hier downloaden: 

 


Nieuwe Cantor voor de Cantorij

De cantorij van de Bonifatiuskerk heeft een ieuwe Cantor. Hier stelt ze zich aan u voor!
 

terug