zondag 24 december 2023 om 22:00

Advent 4 m.m.v. de Cantorij
Voorganger(s): Bert Altena

De laatste adventszondag wordt gekleurd door het verhaal van Maria, die zich ontvankelijk toont en verklaart voor wat komen gaat. Zij is bereid. ‘Laat er met mij gebeuren wat u heeft gezegd’, zegt ze tegen de engel Gabriël. In het Latijn (dat Maria als goed katholiek beheerst) is dat: Fiat mihi secundum verbum tuum, en zo zie je het op sommige oude schilderijen staan.
Durven wij dat ook te zeggen?

terug