zondag 5 maart 2023 om 10:00

40-dagentijd II
Voorganger(s): Bert Altena
Organist: Leo Kajim

Vandaag zijn we met Jezus en zijn meest intieme vrienden op de berg, Mat. 17: 1- 9. Er is een bijzonder licht en er klinkt een veelzeggende stem. Symbolen die de weg van Jezus verhelderen. Het is van betekenis, dat Jezus daar niet alleen is. Zijn gezelschap bestaat uit mensen uit het verleden (Mozes en Elia) en uit het heden, de leerlingen. Die laatsten zijn met meer. Zegt dat iets?

terug