zondag 20 november 2022 om 10.00

gedachtenis viering
Voorganger(s): Esther de Vegt en Bert Altena
Organist: Luuk Tuinder

Voorgangers ds. Bert Altena en mw. Esther de Vegt
Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Jan Verbogt
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we traditiegetrouw onze overledenen. Hun namen worden genoemd. Daarnaast is er gelegenheid voor iedereen om een kaarsje aan te steken. Het licht symboliseert dat zij in gedach- ten, in ons hart en in ons geloof, met ons verbonden blijven. Bij alle verdriet en gemis, is dat een bron van hoop.

terug