zondag 13 november 2022 om 10.00

Viering
Voorganger(s): Peter van de Peppel
Organist: Margriet Bussemaker

Aan het begin van de dienst luisteren we naar You want it darker van Leonard Cohen. Dit lied sluit aan bij de gevoelens van onbehagen en machteloosheid die ons kunnen overvallen bij de nieuwsberichten. In de lezing uit Genesis 3 komt ook het probleem van het kwaad aan de orde. Gaandeweg de dienst zullen we hoop en licht ontdekken.

terug