zondag 11 september 2022 om 09.30

Viering
Voorganger(s): Bert Altena
Organist: Luuk Tuinder

In het 15e hoofdstuk van Lucas worden drie gelijkenissen verteld die onderling samenhangen. Telkens gaat het om iets dat verloren gaat, een schaap, een muntje, een zoon. Telkens is er sprake van vreugde als het verlorene teruggevonden wordt. We zullen deze drie, bekende, gelijkenissen deze zondag beschouwen in hun onderlinge samenhang en dat weer in verband met het specifieke thema van het Lucas-evangelie.

terug