zondag 26 september 2021  om 09:30
Voorganger: Bert Altena
Viering
Tekst(en): Joh. 7: 40 – 52
Organist: Margriet Bussemaker

We lezen stug door in het evangelie van Johannes. De verwarring over wie Jezus is, onder de omstanders en de schriftgeleerden, komt allengs tot een hoogtepunt (Joh. 7: 40 – 52). De dienaren die erop uitgestuurd zijn om Jezus te arresteren, durven hem niet aan te pakken. Hun reactie geeft te denken.

terug