Donderdag 13 mei 2021  om 09:30
Voorganger: Bert Altena
Hemelvaart
Organist: Luuk Tuinder

Naast het verhaal van de Hemelvaart uit het boek Handelingen, lezen we een gedeelte uit de brief aan de Efeziërs, 4: 1 – 13. Daar staat o.a. dat Christus opsteeg om “alles met zijn aanwezigheid te vullen”.  Woorden die de aanleiding vormen voor de overdenking.

terug