Zondag 28 feb 2021  om 10:00
Voorganger: ds. Bert Altena
40-dagentijd I
Tekst(en): Marcus 9: 2-10
Organist: Jaap Berghuis

Van de woestijn gaan we naar de berg. We zijn dan al halverwege het evangelie. Jezus’ verschijnt er in lichtende gedaante, voor het verbaasde oog van zijn leerlingen. Hij is in eerbiedwaardig gezelschap, van Mozes en Elia, Wet en Profeten (Marcus 9: 2 – 10).

terug