Zondag 7 feb 2021  om 10:00
Voorganger: ds. Bert Altena
Viering
Organist: Luuk Tuinder

De geplande Verhalendienst met Hans Bouma wordt doorgeschoven tot een nader te bepalen moment. De lezing van de zondag is Marcus 1, 29 – 39, waar onder andere sprake is dat Jezus een eenzame plaats zoekt om te bidden.

terug