zondag 15 november 2020  om 10:00 en 11.30 Doopviering
Voorganger: ds. Bert Altena
Viering
Tekst(en): Mattheüs 25: 31 – 46
Organist: Jaap Berghuis

Het evangelie van deze zondag is de bekende parabel over het laatste oordeel, Mattheüs 25: 31 – 46. Beslissend blijkt niet te zijn wat je belijdt of weet van God of geloof, maar wat je in de praktijk voor de medemens in nood hebt gedaan. En extra opmerkelijk is dat zowel degenen die dat doen als nalaten, er zich niet van bewust lijken te zijn. Wat betekent dat? Orde van dienst

Orde van dienst doopviering 11.30

terug