zo 8 nov 2020  om 10:00
Voorganger: mw. Esther de Vegt
Viering
Organist: Leo Kajim

We lezen uit Matteüs de gelijkenis over de talenten. In de tijd van Jezus stond een talent voor een groot geldbedrag. Drie dienaren krijgen elk een aantal talenten toebedeeld, maar ze gaan er anders mee om. Hun heer denkt daar het zijne van.
Orde van dienst

terug