Jeugd en Kerk

Jeugd en Kerk

Kerkelijk werker Esther de Vegt

Jeugdouderling Vacant

Secretaris Vacant

Begeleiding kindernevendiensten en andere activiteiten:

Bert Vos, Cathrien Oldenhuis, Helen Zeldenrijk, Hennie Feitsma en Lina de Leeuw (contactpersoon, Betmersweg 17, 9494 RB Yde, telefoon 050-8509883, linadeleeuw@gmail.com )

Er is iedere zondag kindernevendienst volgens een rooster met bovengenoemde begeleiding. Deze kindernevendienst is gericht op kinderen van de basisschool, maar de nevendienst heeft een open bovenkant. Dat wil zeggen dat kinderen en jeugd ouder dan 11, 12 jaar ook welkom zijn als zij dit willen.

Er is geen jeugdkerk en geen basiscatechese.  Wel organiseren we een aantal keren per jaar iets groters voor de jeugd. Dit gebeurt met dezelfde begeleiding als bij de kindernevendienst.

 

terug