Kornoeljehof Kornoeljehof

Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Vooraf en na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops, 0592-544124.

De vieringen in de Kornoeljehof zijn altijd op zaterdag en beginnen om 14.30 uur tenzij anders aangegeven.
 

Zaterdag 4 juni 2022   Thema: van rouwkamer tot kraamkamer

Pinksteren, veel mensen weten niet wat dit betekent. Ja, een lekker lang weekend, erop uit naar de bossen, of naar zee. Maar waar Pinksteren voor staat……? Velen blijven ons het antwoord schuldig.
Na de dood van Jezus, waren zijn leerlingen verdrietig, hun vriend, hun maatje was er niet meer. Ze begrepen er niets van en werden onzeker, want… hoe moest het nu verder?
Ze spraken veel over Hem, wat hij allemaal gezegd en gedaan had. En zó gebeurde het dát het kwartje begon te vallen. Zijn woorden en daden, het kreeg betekenis en ze beseften dat zij nu de taak hadden om die boodschap verder te dragen. Niet blijven stilzitten, doorgaan waarmee Hij was begonnen. Ze werden steeds enthousiaster en gingen de straat op om iedereen te vertellen over hun Jezus, over Zijn boodschap.
Het werd Pinksteren. Een nieuwe dagenraad brak aan, een dag om aan het werk te gaan in Jezus' Geest. Om mensen te vertellen over het goede doen, over mededogen en liefde…..om naar elkaar om te zien! Van rouwen naar nieuw leven!

In deze viering is mw. Wilma Klok voorganger
De muzikale bijdrage komt van Nederland Zingt en andere bronnen met oude, bekende liederen en mw. Diny van de Galiën zorgt voor de muzikale intermezzo’s.

Zaterdag 2 juli 2022 om 14.30 uur

Voorganger ds. Bert Altena. In de viering besteden we aandacht aan een verhaal uit Handelingen 3. Daar wordt verteld hoe Petrus en Jo- hannes een verlamde man genezen. Het lijkt een wonder, en dat is het ook. Maar het wonderlijke is dat het ge- beurt door hele gewone menselijke acties, van kijken en aanraken. Die zijn al genezend op zich! In de diensten gebruiken we bekende liederen van Nederland Zingt en ande- re bronnen. Mw. Diny van de Galie╠łn zorgt voor de muzikale intermezzo’s.

Data 2022

Datum Voorganger Muzikale ondersteuning 
    Nederland Zingt/Diny van de Galiën
06-08 Ineke Hofman idem
03-09 Wilma Klok idem
01-10 Esther de Vegt idem
05-11 Bert Altena  idem
03-12 Wilma Klok  idem
17 of 23 - Kerst Ineke Hofman Koor????
terug