Kornoeljehof Kornoeljehof

Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Vooraf en na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops, 0592-544124.

De vieringen in de Kornoeljehof zijn altijd op zaterdag in Brinkzicht en beginnen om 14.30 uur tenzij anders aangegeven.

Zaterdag 1 juni 2024 Thema: Zondagsrust

'De sabbat is er voor de mens, en de mens niet voor de sabbat.' Het is een bekende uitspraak van Jezus en is het vierde gebod wat God aan zijn volk Israëlheeftgegevenomop delaatste dag van de week rust te nemen. Maar hechten wij nog wel zoveel waarde aan die rustdag? Is de zondag nog wel de zondag?
In deze viering is mw. Wilma Klok voorganger, met muzikale ondersteuning van Nederland Zingt en andere bronnen.

Zaterdag 6 juli 2024 Thema: Ouder worden

In deze viering staan Psalm 92 en Prediker centraal. We kijken wat deze bijbelteksten ons te vertellen hebben over het thema 'Ouder worden'.

Vieringen Kornoeljehof 2024

 Datum  Voorganger  Muzikale ondersteuning
 1 juni  Wilma Klok    Nederland zingt
 6 juli  Ineke Hofman  idem
 3 augustus  Ineke Hofman  idem
 7 september  Wilma Klok  idem
 5 oktober  Esther de Vegt  idem
 2 november  Wilma of Ineke  idem
 7 december  Wilma Klok  idem
 Kerst  Ineke Hofman  idem + Koor ivm kerstviering


 

 

 

 

 

terug