Ambtsgroep Vieren Ambtsgroep Vieren

Paaskaars 2021

'Ik ben er voor jou' vertaald op de Paaskaars

‘De bloem met de kern van Licht is het beeld van de mensheid in alle verscheidenheid, kleur en vorm. Zij kan in volheid bloeien, als wij er zijn voor elkaar, gedragen door Gods liefde, die verbindt en gericht is op heelheid.’


  

 
 


Wat doet de Ambtsgroep Vieren? 
De Ambtsgroep Vieren heeft als doel:
  • De veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking te laten komen in de diverse onderdelen van de eredienst. We doen dit, onder andere, door te variëren in diensten, bijvoorbeeld door het houden van jeugd- en cantatediensten;
  • Te luisteren naar wat er leeft binnen onze gemeente en de maatschappij; 
  • De uitdaging aan te gaan om andere vormen van vieren te zoeken voor jong en oud.
Zo hopen we de lofzang in beweging te houden!

De reguliere zondagse erediensten, de maandelijkse vieringen in de Kornoeljehof, de diensten bij Visio 'de Brink', de openluchtdienst bij Visio 'de Brink' en de dienst 'Biebels, Bomen en Bloazen' vallen onder onze verantwoordelijkheid. We organiseren en coördineren de diensten en bespreken vooraf de inhoud en vorm van de liturgie. Achteraf evalueren we de diensten met elkaar.

De samenstelling van de ambtsgroep is een afspiegeling van de gemeente en staat onder leiding van de ouderling Vieren. We vergaderen ongeveer zes keer per jaar.

Wilt u meer weten? Heeft u opmerkingen? Of heeft u misschien suggesties voor een leuke dienst? Graag horen wij dit van u!

Aanspreekpunt:
Magdaleen Berkhof, ouderling Vieren 
terug