Cantorij Cantorij


Contact: Corrie Hagenouw. email: corriehagenouw@gmail.com
06 39224770
Zondag 19 mei 15.00 uur

Cantorij actueel. Jubileum. Een uur kerkmuziek om te luisteren en mee te zingen.
24 december bestond onze cantorij 45 jaar.
Omdat december al zo’n drukke tijd is, besloten we om ons feestje in mei te vieren zoals we wel vaker deden. Onze ds Bert stelde voor dit met Pinksteren te doen, extra feestelijk.
Dat gaan we dus doen. De voorbereidingen zijn in volle gang.  ’s Middags om 15.00 uur hebben we een uur kerkmuziek. Hierbij hebben we ook flink wat liederen voor ons publiek uitgezocht want iedereen mag komen en meedoen of luisteren.
Kleine pauze tussen door met wat lekkers bij de koffie of thee. Na afloop een hapje/drankje.
Want wie jarig is trakteert. En we zijn blij dat we nog met zo’n leuke club mensen aan het zingen zijn.
Cadeautje.
Wanneer je jarig bent, krijg je ook vaak cadeautjes. Mocht je ons dus iets willen geven….en ons een warm hart toedragende , dit in de vorm van een financiële bijdrage te doen. Dit kunnen we dan besteden aan nieuwe muziek o.i.d. Dit mag je dan overmaken naar de rekening van de cantorij: NL89 RABO 0376 0255 49
Voor u heeft de cantorij dan met Pinksteren een leuk programma met liederen die we de loop der jaren in de dienst zongen. Luuk Tuinder en Mattijs de Vreugd zullen de begeleiding verzorgen op orgel en piano.
Bij dit feestelijke gebeuren hebben we oud-leden uitgenodigd mee te werken. Om dit goed voor te bereiden hebben we 4 zaterdagmorgens ingepland voor repeteren van 10.00 tot 12.00. Twee in het Ontmoetingshuis en twee in de kerk.

De Cantorij

Onze cantorij is opgericht in 1978.
Wij verlenen onze medewerking aan de diensten in de Bonifatiuskerk. Dit doen we zo mogelijk eens in de maand, ter ondersteuning van de gemeentezang en verrijking van de liturgie door het zingen van een motet bv. na de preek of bij de viering van de Maaltijd.
Wij repeteren elke week op maandagavond van 19.45 tot
21.45 uur in de tuinzaal van het Ontmoetingshuis.
Heb je zin om eens mee te komen zingen, ben je welkom om een paar repetities bij te wonen om te weten of het iets voor je is.
Bij sommige projecten nodigen we wel gastzangers uit, bv met Kerst, Pasen of Startzondag. Dit wordt dan vermeld in het kerkblad “de Brug” en op de website van de PKN-vries.
Wil je meer informatie kun je contact opnemen met Corrie Hagenouw.
Corriehagenouw@gmail.com of 0639224770


Afscheidsdienst ds Bert Altena 21 januari .
Ook aan deze bijzondere viering werkte de cantorij mee. Er werd belijdenis
gedaan en er was bevestiging en afscheid van ambtsdragers. Voor de gelegenheid waren we uitgebreid met een kwartet uit Quint Essence, omdat we een dubbelkorig werk van Schütz zongen na de preek. “Jauchzet dem Herrn”.
Ook zongen we “Cantate Domino” van Jenkins. Beide keren werden we door Luuk Tuinder begeleid, één keer op orgel en daarna op piano. Het was een feestelijke dienst.


Kerst 2023.
Met Kerst zongen we deze keer op de 4e Advent, 24 december in de ochtenddienst. Dit was een mooie gelegenheid om het Magnificat van Brewer nog weer eens te doen, wat we jaren geleden met Mattijs de Vreugd hebben ingestudeerd. Dat was een feestje.
De dames zongen, na de schriftlezing over de aankondiging aan Maria, het “Ave Maria” van Saint Saens.
Het was een mooi begin van de Kerst.Het “ei” van de cantorij . ( geschreven door Martha Mulder voor het 25 jarig jubileum 15 mei 2004)
Het ontstaan van de cantorij. Het kan vreemd lopen. En daar stond ik voor de tweede keer dat jaar 1978 op de stoep van de pastorie. “Denkt u dat het mogelijk is dat…..”
Een paar maanden eerder waren Kor, Arminda en ik, mijn zus en vrienden met hun gezin, gezamenlijk op vakantie geweest in Frankrijk. Heel spontaan was er rondom het kampvuur een koortje ontstaan waarin alle stemtypes aanwezig waren en waar een aanwezige cantor ook iets liet zingen wat hij met zijn cantorij deed. Op een morgen kwam hij glimlachend de camping op. Hij was bij de plaatselijke pastoor van het dorp geweest en had aangeboden in de dienst van zondag te zingen met het vakantiekoortje. Een schitterend idee vond de pastoor dat.
En zo werden de korte broeken verwisseld voor lange- en stonden daar een stel pubers met hun ouders een Kyrie, een Gloria en een Halleluja te zingen in een klein frans dorpje met mensen die overdag een andere taal spraken, maar in deze woorden elkaar begrepen. Het was een beleving.
Toen we in september een reünie hadden bij ons in Yde, waar we pas waren komen wonen, zei de zelfde cantor: Joh, vraag eens aan jullie dominee of we zondag bij jullie in de dienst mogen zingen….Dus…ik naar de nog voor mij vreemde predikant, die eerst wat fronste en aarzelend zei: Het moet wel in de dienst passen hoor! En zo geschiedde. Wat een prachtige kerk en een schitterende akoestiek!!! We hebben heerlijk gezongen.
In de weken daarna rijpte bij mij een plan. In Vries zijn vast mensen die kunnen zingen. Stel je voor dat we voor Kerstmis een koortje zouden kunnen vormen zoals wij op de camping, heel spontaan en dan in de kerstdienst eenmalig zingen.
Dus daar stond ik voor de tweede keer op de stoep van de pastorie….
Koren op de molen bleek het te zijn. Zowel, voor mij toen nog, ds Postma als zijn vrouw kregen glimmende oogjes. Ze waren al jaren naar de liturgiedagen in Noordwijkerhout geweest en het leek ze pracht om een groepje mensen in Vries te hebben die deel zou nemen aan de dienst op deze manier. “Ik ben een sopraan” riep zij en “Ik een tenor”. riep hij. Ds Postma nam contact op met Willem Vogel en mevrouw Postma kende veel zangers. Samen stelden we een liturgie op. Ik stelde voor om het met iedereen in te studeren. “Maar ik ga er met Kerst niet voorstaan Hoor!!!”
Dat wil de organist vast wel doen. Maar die vond dat ik dat prima kon, dus stond ik toch te zwaaien.
We doen dit toch wel vaker hé, riepen de zangers na afloop. Dat deden we en zo ontstond de cantorij. Ik bekwaamde mij in het dirigeren door een dirigentencursus te volgen en heb daarna ruim 10 jaar de cantorij gedirigeerd.
Martha. (op de foto samen met Hanneke Postma.)


Geschiedenis geschreven door Hanneke Postma, echtgenote van Ru Postma, predikant in die tijd.(geschreven voor het 25 jarig jubileum in 15 mei 2004)
Het gebeurde in het najaar van 1978, dat het orgel van onze kerk een beurt moest krijgen en een poos buiten gebruik zou zijn. Martha Mulder kwam met de vraag hoe dat dan wel moest met Kerstmis, zo zonder orgel. Nu waren Ru en ik die zomer voor het eerst naar de kerkmuziekdagen geweest, dus een antwoord op die vraag was niet moeilijk te verzinnen. We belden een aantal zangers bij elkaar en vroegen aan Willem Vogel, hoe we dit het beste aan konden pakken. Hij zei: “Ik zal jullie een éénvoudig motet sturen, één A-viertje, dat mag je dan kopiëren voor deze keer”.
Op zaterdagmorgen  18 november was de eerste repetitie. Martha wou het wel instuderen, maar niet op Kerstmorgen ervoor staan. (van zijn leven niet!!), dat moest onze organist dhr. Themmen maar doen. Maar toen die een keer kwam luisteren, vond hij: “Dat kunt u zelf ook wel doen, mevrouwtje!”. Dus zo gebeurde dat.
Op Kerstmorgen zongen we behalve dat motet ook nog een paar coupletten van een gezang en een psalm, en een canon. Tussen door gaven we nog een uitleg van wat we zongen, en waarom. Zo werd de gemeente als vanzelf ingeleid in het vieren van de liturgie..
 Na deze dienst waren we zo gemotiveerd, dat we voorstelden om maar door te gaan. En zo was de cantorij geboren, Kerstmis 1978.
We zongen iedere maand op de laatste zondag en ’s zomers gingen we met een paar mensen naar de kerkmuziekdagen in Noordwijkerhout.
Martha ging zich officieel bijscholen als dirigent en gebruikte ons als proefkonijn voor wat ze op haar examen moest presteren.
Martha bleef 11 jaar.

Daarna kwam Jan Kok, en toen deze onverhoeds verdween redde Luuk Tuinder ons en leerde ons het laatste lastigste stukje van de Marcus Passie van Willem Vogel. ( dit hadden we vanaf 1980 stukje bij beetje opgebouwd.)
Toen kwam Foppe Reitsma, en het was alsof we elkaar al jaren kenden.  Na enkele jaren raakten we ook hem weer kwijt en toen kwam Akke Conradi, Hanneke Meijer, Wico Jansma en altijd tussen door als overbrugging Henny Colenbrander, als rots in de branding. Maar Foppe kwam terug en we schrijven 1997. Foppe bleef tot januari 2004.
Om onze geschiedenis volledig weer te geven : Behalve zingen in de dienst, organiseerden we ook allerlei uitjes, en daar werden we erg goed in! Vlieland 1992, Parijs 2000, Ameland 2001 en 2003. Stuk voor stuk weekenden die onvergetelijk werden voor de deelnemers. En tussendoor zongen we al onze bevriende jubilarissen toe.
Nu heet onze cantor Robert Koolstra en van ons mag hij nog lang blijven!
Hanneke.


Repetitieruimtes.
 De eerste 10 jaren werden de repetities gehouden in de consistorie. De kleine ruimte naast de kerk. We zaten hier met zijn allen gezellig om de grote tafel en Martha in de hoek bij de piano die er óók nog stond. Daar paste de kleine cantorij net in.
Maar het aantal leden groeide en we weken uit naar de kosterij. Een klein zaaltje achter de kosters woning aan de Oude Rijksweg 2. Er was hier geen piano dus deden we het a capella. Soms met een keyboard . Daarna verhuisden we naar de “Gemeentezaal”  daar werd gerepeteerd in een grote ruimte achter de pastorie, tegen over de Kosterij wat tegenwoordig het ” Ontmoetingshuis” heet. In deze tijd was het gegeven cantorij een hervormd gebeuren. Tijdens het “Samenopweg” proces sloten ook leden van de Ontmoetingskerk zich bij ons aan en groeiden we uit tot een groot koor. De pastorie werd verkocht, want de nieuwe predikant die we kregen had een eigen woning elders. Daarmee verdween ook de gemeentezaal. Zo gingen we repeteren in de Ontmoetingskerk, waar we nu ook regelmatig zongen tijdens de dienst.
Na de verbouwing van de Kosterij tot Ontmoetingshuis, hebben we nu al jaren onze repetities in de Tuinzaal aldaar.

In 1998 vierden we ons 20 jarig bestaan. Er kwamen flink wat oudleden, die ook her en der bleven logeren. We hadden zaterdags een reünie en een repetitie.  Het was gezellig om weer eens met iedereen bij te praten en samen te eten. We zaten in de gemeentezaal achter de pastorie , repeteerden in de Bonifatius..
Zondags zongen we met iedereen in de dienst in de Ontmoetingskerk.. Foppe was de dirigent en Carina Sportel begeleidde ons nog op de piano..
Met Foppe hedden we ook de meeste uitjes. De meest bijzondere was wel die naar Parijs. We gingen samen met de bus en namen de dominee en de organist mee. We zongen in de Nerderlandse kerk in Parijs en op de trappen van de Sacre Coeur. Bezochten het Louvre en hadden een geweldig weekend . Dit was in 2000.


In mei 2004
vierden we dat we 25 jaar in de diensten mochten zingen. Net een half jaar met onze nieuwe jonge dirigent Robert Koolstra aan de gang, hadden we een hele gezellige dag.
’s Morgens zingen in de dienst, daarna een huifkartocht, (wat een plezier) .
We hobbelden over de keien en in Tynaarlo stopten we om Nicolien op te pikken die zich bij ons aansloot. Daarna door naar Zeegse, waar Leo ons nog van alles vertelde over de mooie natuur aldaar. Met Frits Colenbrander op de bok, met picknick in het mooie Zeegse. Nog een gezellige afsluiting in het koor van de kerk, waarvoor Dick Gerritsen lekkere hapjes had verzorgd..Van april 2007 tot januari 2009 was Daniel Rouwkema de cantor en we hebben veel van hem geleerd. Vooral wat betreft engelse koormuziek en de uitspraak. Hij speelde natuurlijk geweldig piano en componeerde voor ons nieuwe stukken. In de vieringen dirigeerde hij vaak vanachter de piano terwijl hij ons begeleide. 
In die tijd werd ook het Biebels Bomen Bloazen in het leven geroepen en daar kwam altijd een projectkoor aan te pas. Hiervan was de cantorij meestal de basis en Daniel stond ervoor. Deze vieringen werden op de Brink voor de kerk gehouden en iedereen mocht komen. In deze tijd namen we afscheid van Hanneke Postma. Zij vond het mooi geweest, het zingen ging niet meer zo goed en het reizen van Assen naar Vries werd haar te vermoeiend.

In 2009 nam Mattijs de Vreugd het stokje van Daniël over. Dit was Willy Meijering haar verdienste. Heel erg bedankt Willy. Wat was het een fijne tijd met hem.  Hij nam weer een schat aan nieuwe muziek mee van zijn koorreizen naar Engeland, waar hij als organist meeging. Ook hij speelde naast orgel ook geweldig piano en sleepte ons door moeilijke passages heen. Zelfs gingen enkelen mee zingen in Engeland met het projectkoor uit Harlingen, waar Mattijs als organist is aangesteld. Helaas ging  hij verhuizen naar Lisse en werd de reisafstand te groot. We gaan hem erg missen.


Na het vertrek van onze Mattijs, Pinksteren 2019 was de cantorij even wat stuurloos.We hadden een proefdirectie met Evert Tilstra. We repeteerden afwisselen met Luuk Tuinder en redden ons zelf o.l.v. capabele cantorijleden, Cora, Leo en HildaGelukkig is Luuk Tuinder bereid ons naar en door de komende viering te leiden op voleindingszondag. Dank je wel Luuk.Wel hebben we inmiddels weer wat ijzers  in het vuur en we hopen dat daar iets uit voort komt.Trouwe Henny Colenbrander redde ons met de Kerst uit de brand.
Wel hebben we inmiddels weer wat ijzers  in het vuur en we hopen dat daar iets uit voort komt.


Rianne Meinardi.

Toen kregen we eind februari 2020 toch zicht op een jonge frisse dirigente uit Groningen. Rianne Menardi. We hadden afgesproken voor een kennismakingsgesprek toen pandemie Corona roet in het eten gooide. Toch hielden we via mail contact. Toen er, in juli, na weken van beperkingen weer enige lucht kwam. Hebben we een afspraak gemaakt.
 Na een geslaagde proefrepetitie, met alle voorzorgsmaatregelen, op 1,5 meter en in zigzag formatie, besloten we met haar in zee te gaan. Bij uitzondering repeteren we in een aantal keren in de vakantie en verlenen onze medewerking in de openluchtdienst op 16 augustus.
.
Bericht van de cantorij 2021
Na een jaar zonder repetities, een enkele opleving daargelaten, kunnen we de liedboeken weer uit de kast halen en de lofzang weer gezamenlijk aanheffen,
We willen daarom na de vakantie de cantorij weer opstarten. Dan kunnen we los met Rianne Meinardi. Dit was voor haar ook een raar jaar natuurlijk. Net aangenomen als cantor en dan gebeurt er zoiets als corona...
Nu met dalende besmettingen en veel mensen gevaccineerd durven we weer meer.
Op maandag 23 augustus om 19.45 willen we elkaar weer ontmoeten. Een aantal mensen zijn dan nog op vakantie, maar we kunnen dan vast een begin maken, onze stemmen weer wat trainen.
En hebben jullie het zingen ook zo gemist, kom gerust met ons mee doen, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Weet je het niet zeker? Kom gerust een paar keer proberen.
Onze doel is in de dienst te gemeentezang te ondersteunen en verrijken door wisselzang en vierstemmigheid en daarnaast evt. liederen in te passen in de liturgie. Of als luistermoment bij een schriftlezing of overdenking.
Voor nu eerst een fijne vakantie gewenst en hopelijk tot ziens in het nieuwe seizoen.

Helaas kreeg Rianne een aanbod om cantor te worden in de grote kerk in Leeuwarden. Voor haar heel mooi natuurlijk, voor ons jammer maar helaas en moeten we weer op zoek naar een nieuwe leider. Op oudjaarjaarsdag 2021 namen we afscheid van haar in een dienst met nog steeds enige corona maatregelen. "Ga met God en hij zal met je zijn."
Hoe nu verder....eerst maar zelf weer eens aan de gang. Leo achter de piano, Cora zwaaien. We moeten toch een beetje in training blijven.  Gelukkig was Luuk daar weer. "Zullen we de Marcus Passie van Vogel nog eens uit de kast halen voor Goede Vrijdag." zei hij. Ik kom elke 14 dagen met jullie repeteren, die andere keren kunnen jullie zelf wel. Heel fijn Luuk, dank je wel.

Jan Verbogt.
Toen.....ik was met de voor bereidingen bezig  voor de dienst van Goede Vrijdag. Er had een koor een generale repetitie gehad voor een concert op 2e Paasdag, en ik kwam in gesprek met de dirigent Jan. Ik vertelde hem dat we, de cantorij, zonder dirigent zaten maar dat Luuk met ons de Marcus ging doen. Hij was oprecht geintresseerd en zei dat hij met ons wel eens een proefdirectie wilde doen. Verbaasd bleef ik achter na een afspraak te hebben gemaakt voor de maandag na de Paasdagen. Jan kwam en is gebleven. Hij doet aan stemvorming en daagt ons uit. Voor iedereen werd een stemvork aangeschaft en daar zijn we regelmatig mee in de weer, 
Maar veel tijd hebben we daar niet voor, want elke 4 weken hebben we een nieuw programma. Elke maand een nieuwe viering, met liederen uit het liedboek, maar ook elke keer een nieuwe uitdaging voor ons in de vorm van een wat groter werk waar we onze tanden in kunnen zetten,.
Daar komt nu ons 45 jarig jubileum bij. Wat we met Pinksteren gaan vieren. Hier komen de grotere werken voorbij die we de afgelopen jaren hebben ingestudeerd,
Corrie.
 
terug