zondag 21 november 2021 om 10:00

Viering Gedachteniszondag
Voorganger(s): Bert Altena/Esther de Vegt

Met medewerking van de Cantorij.
We gedenken de overledenen uit onze kring van het afgelopen jaar met name. De betrokken families worden zoveel als mogelijk persoonlijk uitgenodigd. Daarnaast is er uiteraard gelegenheid voor wie dat wil, een kaarsje aan te steken. Dat geldt zowel in de dienst als aansluitend, want de kerk is na de dienst nog opengesteld tot en met 14.00 uur.

terug