De Cantorij De Cantorij

Elke laatste zondag van de maand verleent de cantorij haar medewerking aan de eredienst, ter ondersteuning of aanvulling van de gemeentezang. Wij zijn een enthousiaste groep zangers en wij repeteren elke maandagavond in het Ontmoetingshuis van 19.45 tot 21.45. Iedereen is welkom om een repetitie bij te wonen. Regelmatig worden er ook projecten gedaan waaraan nieuwe zangers kunnen deelnemen. Bv. met Kerst of Pasen. Nieuws hierover kunt u lezen in de Brug of op de website. 
 

Cantorij actueel

Na het vertrek van onze Mattijs, Pinksteren 2019 was de cantorij even wat stuurloos. We hadden een proefdirectie met Evert Tilstra. We repeteerden afwisselend met Luuk Tuinder en redden ons zelf o.l.v. capabele cantorij leden, Cora, Leo en Hilda.  Trouwe Henny Colenbrander redde ons met de Kerst uit de brand.

Eind februari kregen we zicht op een jonge frisse dirigente uit Groningen. Rianne Menardi. We hadden afgesproken voor een kennismakingsgesprek toen pandemie Corona roet in het eten gooide. Maar we hielden via mail contact. Toen er in juli na weken van beperkingen weer enige lucht kwam, hebben we een afspraak gemaakt.

Na een geslaagde proefrepetitie, met alle voorzorgsmaatregelen, op 1,5 meter en in zigzag formatie, besloten we met haar in zee te gaan. Bij uitzondering repeteren we een aantal keren in de vakantie en verlenen we onze medewerking in de openluchtdienst op 16 augustus 2020.Ontstaan en geschiedenis 
In het najaar van 1978 zou het orgel van de Dorpskerk vanwege restauratiewerkzaamheden een poos buiten gebruik zijn. Om het met Kerst dan toch wat op te vrolijken, werden op initiatief van Martha Mulder en de toenmalige predikant ds. R. Postma met zijn vrouw Hanneke, de beste zangers uit dorp en omstreken opgetrommeld. Zo vormde zich de cantorij.  Door contacten, gelegd tijdens de Studiedagen voor Liturgie en kerkmuziek kregen zij van Willem Vogel een éénvoudig motet toegezonden. Deze werd ingestudeerd samen met een aantal coupletten van een gezang, een psalm en een canon. Na Kerstmorgen was iedereen zo enthousiast dat men besloot om hier maar mee door te gaan. Onze cantors en cantrixen Martha Mulder ging zich officieel bijscholen als cantrix en gebruikte ons als proefkonijn voor wat ze op haar examen moest presteren. Martha bleef 11 jaar.  

De verschillende cantors
Dhr Jan Kok kwam Martha vervangen, en toen deze onverhoeds verdween, hielp Luc Tuinder ons uit de brand bij het instuderen van het laatste stukje van de Marcus Passie van Willem Vogel. Hierna kwam Foppe Reitsma binnen beeld, ook een vaste gast van de studiedagen voor Liturgie en Kerkmuziek. Zijn enthousiasme sleepte ons mee naar grote hoogten. Na een aantal jaren werd de afstand Friesland-Vries hem toch te groot. Vervanging werd geregeld en een aantal dirigenten volgden elkaar in korte tijd op. Akke Conradi, Hanneke Meijer, Wico Jansma en altijd tussendoor als overbrugging, Henny Colenbrander, rots in de branding. Maar gelukkig kwam Foppe weer terug, nu in samenwerking met Henny, zodat hij niet elke week zover hoefde te reizen. In 2004 besloot Foppe echter dat het welletjes was geweest en werd Robert Koolstra onze cantor. Wij zongen 3 jaar met veel plezier bij hem tot hij besloot in Londen verder clavecimbel te gaan studeren en ons verliet. In september 2007 begon Daniël Rouwkema bij ons als cantor. Wij waren erg blij met hem en met zijn enorme schat aan muzikale kwaliteit. Hij heeft ons weer een stapje hoger gebracht voor wat betreft precisie en uitspraak. Vanaf mei 2009 tot en met Pinksteren 2019 was Mattijs de Vreugd onze cantor. Wij zongen met veel plezier bij hem.  

Uitstapjes
Er werden ook heel wat uitjes georganiseerd. Als eerste naar Vlieland, waar we repeteerden voor Pasen en de zondag van dat weekend in het kerkje zongen. Ook deden we een weekendje Parijs, zongen aan de voet van de Sacré Coeur en in de Eglise Réformée Néerlandaise, waar Frits de Lange enige jaren predikant was. Daarna volgden nog een weekendje Amsterdam met zingen in de Oranjekerk en een weekendje Ameland. Ook gingen we met zijn allen met de trein naar Utrecht. Daar deden we in de Nicolaikerk mee aan een concours, georganiseerd door de NCRV. Hier wonnen we de 1e prijs en mochten een opname maken voor radioprogramma Te Deum. En tussendoor zongen we alle bevriende jubilarissen toe met zelfgemaakte teksten op bekende kerkmuziek en vierden natuurlijk onze eigen jubilea met reünies en feestjes. 
terug