Kerkenraad algemeen


In de Protestante Gemeente te Vries zijn kerkelijke aktiviteiten naar ambtsgroep geordendte weten PastoraatLerenVierenJeugd en kerk
 
In dit model is de kerkenraad eindverantwoordelijk voor het totale beleid en ziet erop toe, dat beleidsactiviteiten van de verschillende ambtsgroepen worden uitgevoerd. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad (het moderamen) bereidt beleidsvoorstellen voor de kerkenraadsvergaderingen voor en voert de besluiten uit, die door de kerkenraad genomen zijn. De kerkenraad heeft een functionele samenstelling, d.w.z. dat alle ambtsgroepen vertegenwoordigd zijn. 

Naast de kerkenraad met daaronder de ambtsgroepen, zijn er nog twee aparte colleges, die een eigen verantwoordelijkheid hebben, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Ook zij zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad. De Protestantse Gemeente heeft vanaf 18 januari 2015 een 0,7 FTE predikant in dienst, die deel uitmaakt van de kerkenraad. Daarnaast een kerkelijk werker eveneens in deeltijd.

Het moderamen wordt gevormd door:
De voorzitter van de kerkenraad en afgevaardigden uit de colleges en/of ambtsgroepen, gekozen door de kerkenraad.Kerkelijk werker: Esther de Vegt-Uiterwijk Winkel


Contactadres kerkenraad: Marianne Veenema


Bonifatiuskerk en Ontmoetingshuis zijn te vinden op Oude Rijksweg 2, 9481 BD Vries

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 16 februari onder de toren en op donderdag 20 februari tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter