Kerkenraad algemeen


In de Protestante Gemeente te Vries zijn kerkelijke aktiviteiten naar ambtsgroep geordendte weten PastoraatLerenVierenJeugd en kerk
 
In dit model is de kerkenraad eindverantwoordelijk voor het totale beleid en ziet erop toe, dat beleidsactiviteiten van de verschillende ambtsgroepen worden uitgevoerd. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad (het moderamen) bereidt beleidsvoorstellen voor de kerkenraadsvergaderingen voor en voert de besluiten uit, die door de kerkenraad genomen zijn. De kerkenraad heeft een functionele samenstelling, d.w.z. dat alle ambtsgroepen vertegenwoordigd zijn. 

Naast de kerkenraad met daaronder de ambtsgroepen, zijn er nog twee aparte colleges, die een eigen verantwoordelijkheid hebben, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Ook zij zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad. De Protestantse Gemeente heeft vanaf 18 januari 2015 een 0,7 FTE predikant in dienst, die deel uitmaakt van de kerkenraad. Daarnaast een kerkelijk werker eveneens in deeltijd.

Het moderamen wordt gevormd door:
De voorzitter van de kerkenraad en afgevaardigden uit de colleges en/of ambtsgroepen, gekozen door de kerkenraad.Kerkelijk werker: Esther de Vegt-Uiterwijk Winkel


Contactadres kerkenraad: Marianne Veenema


Bonifatiuskerk en Ontmoetingshuis zijn te vinden op Oude Rijksweg 2, 9481 BD Vries

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


HELP DE VOEDSELBANK 
Het coronavirus treft ook de gebruikers van de voedselbank. Een kwetsbare groep, juist in deze onzekere tijden. De voedselbank is gesloten, contacten leveren teveel risico op. Dat betekent dat juist deze groep mensen nu niet  krijgt wat ze hard nodig hebben. Maar er is een oplossing: Een voedsel waardebon i.p.v. een voedselpakket. En met de bon naar de supermarkt. Wilt u a.u.b. een financiele bijdrage geven? U mag het overmaken naar rekeningnummer NL 26 RABO 0107 9731 97 t.n.v. Voedselbank Hart van Drenthe.  Samenleven vraagt wat van ons. Juist nu. Alvast hartelijk dank namens de Diaconie.

Volg ons op Twitter