Stichting tot Behoud van de DorpskerkDe Dorpskerk is eigendom van de Protestantse Gemeente te Vries. Wekelijks worden daar kerkdiensten gehouden. Er vinden naast kerkdiensten ook concerten, lezingen, burgerlijke huwelijken, tentoonstellingen enz. plaats.De Protestantse Gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerk. Met het onderhoud is veel geld gemoeid. Meestal kan er een beroep gedaan worden op subsidie van de Rijksdienst voor Monumentenzorg en ook een aantal fondsen hebben vaak een bijdrage geleverd. De Dorpskerk neemt een markante plaats in binnen Vries en ook de inwoners van de gemeente Tynaarlo, die niet wekelijks in de kerk komen, zullen het belangrijk vinden dat de kerk in goede staat verkeert. Om iedereen, ook mensen zonder kerkelijke binding de kans te geven een bijdrage te leveren aan het behoud van de kerk, is in het verleden deze stichting opgericht. De Stichting tot behoud van de Dorpskerk is een levensbeschouwelijk neutrale stichting. Al haar geldmiddelen worden aangewend voor het onderhoud van de Dorpskerk.
Ook u kunt meehelpen dit mooie en unieke monument te behouden! Hoe? U kunt eenmalig of periodiek een bedrag overmaken. Alle informatie vindt u op de website van de stichting.

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


HELP DE VOEDSELBANK 
Het coronavirus treft ook de gebruikers van de voedselbank. Een kwetsbare groep, juist in deze onzekere tijden. De voedselbank is gesloten, contacten leveren teveel risico op. Dat betekent dat juist deze groep mensen nu niet  krijgt wat ze hard nodig hebben. Maar er is een oplossing: Een voedsel waardebon i.p.v. een voedselpakket. En met de bon naar de supermarkt. Wilt u a.u.b. een financiele bijdrage geven? U mag het overmaken naar rekeningnummer NL 26 RABO 0107 9731 97 t.n.v. Voedselbank Hart van Drenthe.  Samenleven vraagt wat van ons. Juist nu. Alvast hartelijk dank namens de Diaconie.

Volg ons op Twitter