Stichting tot Behoud van de DorpskerkDe Dorpskerk is eigendom van de Protestantse Gemeente te Vries. Wekelijks worden daar kerkdiensten gehouden. Er vinden naast kerkdiensten ook concerten, lezingen, burgerlijke huwelijken, tentoonstellingen enz. plaats.De Protestantse Gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerk. Met het onderhoud is veel geld gemoeid. Meestal kan er een beroep gedaan worden op subsidie van de Rijksdienst voor Monumentenzorg en ook een aantal fondsen hebben vaak een bijdrage geleverd. De Dorpskerk neemt een markante plaats in binnen Vries en ook de inwoners van de gemeente Tynaarlo, die niet wekelijks in de kerk komen, zullen het belangrijk vinden dat de kerk in goede staat verkeert. Om iedereen, ook mensen zonder kerkelijke binding de kans te geven een bijdrage te leveren aan het behoud van de kerk, is in het verleden deze stichting opgericht. De Stichting tot behoud van de Dorpskerk is een levensbeschouwelijk neutrale stichting. Al haar geldmiddelen worden aangewend voor het onderhoud van de Dorpskerk.
Ook u kunt meehelpen dit mooie en unieke monument te behouden! Hoe? U kunt eenmalig of periodiek een bedrag overmaken. Alle informatie vindt u op de website van de stichting.

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 16 februari onder de toren en op donderdag 20 februari tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter