Aktiviteiten, cursussen 2018 / 2019


Excursie naar Dordrecht
Het is 400 jaar geleden dat in de oudste stad van Holland, Dordrecht, een belangrijke kerkelijke vergadering bijeenkwam. De Synode van Dordrecht  heeft in 1618 besluiten genomen die de geschiedenis van het protestantisme hebben bepaald. Zo werd daar onder meer besloten om de Bijbel te vertalen in het Nederlands. De Statenvertaling wordt tot op de dag van vandaag gebruikt. Deze uitgave heeft een belangrijke rol gespeeld in de vorming van onze taal.In het Museum van Dordrecht wordt een expositie ingericht over deze geschiedenis.: Werk, Bid en Bewonder. 
Nieuwe kijk op kunst en calvinisme.
Samen met collega Ernst Leeftink van de vrijgemaakte kerk uit Assen organiseer ik een excursie op zaterdag 24 november. We bezoeken dan zowel het Museum als de Grote Kerk van Dordrecht, in beide gevallen onder begeleiding van een deskundige gids.
Vertrek vanuit Assen (8 uur). We reizen per bus. Daarom graag opgave voor 1 november bij Bert Altena
Kosten vervoer en entree, ong. 40 euro p.p.

De activiteitenkrant 2018/2019 is uit, download hem hier
 

MICHA CURSUS
Een cursus over geloof, geld, God en goed.
Waar begint een eerlijke en rechtvaardige wereld.
De Micha cursus wordt al op veel plaatsen gegeven, nu ook in Vries
 
Data:
Donderdag 24 januari
Donderdag 7 februari 
Donderdag 21 februari
Donderdag 7 maart
Zaterdag 23 maart (Deze 5debijeenkomst is op een zaterdag, 's morgens en 's middags)
 
Aanvang avonden steeds 20.00 uur in het Ontmoetingshuis
 
De cursus wordt gegeven door A.Weemstra. Van te voren aanmelden is nodig in verband met het werkboek voor iedere cursist. Dit kan bij  Albert Weemstra 


 
Koffie voordrachten
In mei heeft Hermien Schoon, n.a.v. haar bezoek van haar bezoek aan Cambodja, een fotopresentatie gegeven over de ontwikkelingen in dat land. We willen dit voortzetten in het herfst- en winterseizoen. Als je een bijzonder land hebt bezocht en dat wilt delen met anderen dan is daar tijdens de koffieochtend op donderdag de gelegenheid voor.
Informatie en aanmelden bij Jaap Koekoek
 
Donderdag 13 december om 9.30 uur Voordracht over Australie door Joke en Harm Polman

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 18 november onder de toren en op donderdag 22 november tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter