Programma Ambtsgroep Leren 2e helft 2017


 
 
Er staan een aantal interessante activiteiten gepland de komende maanden. In dit startnumer alvast een overzicht voor uw agenda. Meer concrete informatie vindt u steeds in een actuele Brug. Ook op de website vindt u het overzicht. Er zijn nog een paar activiteiten in voorbereiding. Een deel van de activiteiten staat vermeld in de Activiteitenkrant van de gezamenlijke gemeenten. 

Woensdag 20 september Ontmoetingshuis 20.00 uur Lezing Frits de Lange over ‘Heilige onrust’ 
Met ‘Heilige Onrust’ heeft Frits de Lange een boek geschreven dat veel mensen raakt. Zijn thema is de moderne pelgrimage. Veel mensen voelen zich niet of niet meer thuis bij het traditionele geloof. Tegelijk blijft de behoefte bestaan om je te verbinden aan iets groters en sterkers dan jezelf. De kerken lopen leeg, maar de belangstelling voor spiritualiteit en voor het pelgrimeren lijkt te groeien. In zijn boek gaat Frits de Lange, in het dagelijks leven hoogleraar aan de Theologische Universiteit in Groningen, op zoek naar antwoorden. Hij doet daarvoor inspiratie op bij de moderne pelgrim. Deze gelooft niet meer op de oude manier, maar heeft wel de behoefte om op weg te gaan. In dat op weg zijn, zitten misschien wel elementen die van belang zijn om het profiel van de hedendaagse mens scherper te krijgen. Dat heeft dan te maken met de lichamelijkheid van de inspanning, de gastvrijheid die onderweg geoefend wordt, de noodzaak om met zo min mogelijk ballast onderweg te zijn. 
Over zijn boek houdt Frits de Lange op woensdag 20 september een lezing in het Ontmoetingshuis. Daarin zal spreken over de achtergronden van zijn boek en over het beeld van de pelgrim nieuwe stijl in relatie tot de moderne gelovige.
De avond is vrij toegankelijk voor iedere belangstellende (vrije bijdrage bij de uitgang). Na de lezing is er ruime gelegenheid om vragen te stellen. De avond wordt geleid door ds. Bert Altena. 

Zaterdag 28 oktober excursie naar Catharijneconvent Utrecht Expositie ‘De kracht van Luther’ 
We vertrekken om 9.00 uur vanaf station Assen. In Utrecht aangekomen gaan we naar de Dom, waar we een rondleiding krijgen. Na de lunch gaan we naar het nabijgelegen Catharijneconvent, waar we eerst een lezing krijgen. Daarna gaan we onder begeleiding van een gids de expositie bezoeken. Deze tentoonstelling brengt Luther en zijn tegenstanders voor het voetlicht. Zij toont in woord, beeld, muziek en spot waarin de kracht schuilt van deze invloedrijke, reformatorische rebel. Diverse objecten, zoals pamfletten, schilderijen, spotprenten, maar ook herkenbare, uitdagende dilemma’s, muziek en nieuwe middelen laten een nieuw licht schijnen op het enerverende verhaal van Luther en de Reformatie. De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn ideeën op ons dagelijks leven zijn hierbij steeds voelbaar. Aan het einde van de middag reizen we weer terug naar het Noorden.
Kosten voor treinreis, lunch en entree zijn voor eigen rekening. Kosten van de lezing en gids worden per persoon omgeslagen.
Opgave bij ds. Bert Altena.    

Zondag 12 november Documentaire ‘Down to Earth’ 
 
Tijd: 14.30 uur in het Ontmoetingshuis of in de kerk, toegangsprijs minimaal 5 euro. Deze documentaire gaat over een gezin met drie jonge kinderen, die het alledaagse bestaan achter zich laten om de natuur in te trekken. Vijf jaar lang reizen ze de wereld rond op zoek naar Keepers of the Earth, stammen die leven in eenheid met de natuur. Zij hebben het voorrecht gehad om met diverse stammen en Wisdom Keepers te mogen leven en zo te leren waar het leven echt over gaat. Een echte aanrader ! Nadere informatie bij Gezienus v.d. Berg.   

Excursie naar de synagoge in Groningen 
De datum is nog niet bekend. De synagoge staat aan de Folkingestraat in Groningen. Voor de oorlog woonden in deze buurt veel joden. Verschillende gegevens in de omgeving van de synagoge herinneren nog daaraan. In de synagoge vinden we veel informatie over deze tijd, maar ook over het functioneren van de synagoge. Nadere informatie bij Gerrit Reukema.   

Zondag 17 december ‘Kerstwandeling’ 
Het begint al een traditie te worden. Om de twee jaar organiseren de protestantse gemeente, de de vereniging voor Volksvermaak en de scholen uit Vries een kerstwandeling door het dorp Vries. Honderden mensen nemen daar jaarlijks aan deel. Tijdens de kerstwandeling wordt het verhaal rond de geboorte van Jezus uitgebeeld. 
 
 
 

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op donderdag 23 november tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis en op zondag 19 november onder de toren

Volg ons op Twitter