Programma Ambtsgroep Leren 2e helft 2018


Avonden over Paulus
 
Misschien ben je nieuwsgierig geworden na de drie zomerpreken over Paulus? Misschien heb je die gemist, maar wil je wel eens wat meer weten over deze bijzondere figuur die zijn stempel op het vroege christendom heeft gedrukt? 
We organiseren twee avonden waarin Paulus centraal staat. 
Op de eerste avond gaat het vooral over zijn leven en levensloop, zijn achtergrond en wat hem drijft. Deze avond wordt geleid door Bregje Faasse, stagiaire van de predikantsopleiding. 
 
De tweede avond gaat over de manier waarop hedendaagse filosofen Paulus lezen en uitleggen. Dat was het onderwerp van mijn studieverlof, waarover ik graag wat meer vertel, omdat het een verrassende kijk op die oude Paulus oplevert.
 
Donderdag 27 september en 4 oktober, 20.00 - 22.00 uur in het Ontmoetingshuis.

Opgave via ds. Bert Altena.
Het is uiteraard ook mogelijk om één van beide avonden te komen.

Zaterdag 24 november Excursie naar Dordrecht
We bezoeken de tentoonstelling: Werk, Bid en Bewonder. Nieuwe kijk op kunst en calvinisme, in het Dordts museum. Het is 400 jaar geleden dat de synode van Dordrecht, die een belangrijke rol heeft gespeeld in het protestantisme, plaats vond. Er wordt ook een bezoek gebracht aan de Grote Kerk waar we een rondleiding krijgen.
Vertrek 8.00 uur per bus. Informatie en opgave bij bert.altena voor 1 november
Kosten indicatie €40,-. Zie ook activiteitenkrant

De activiteitenkrant 2018/2019 is uit, download hem hier
 
Koffie voordrachten
In mei heeft Hermien Schoon, n.a.v. haar bezoek van haar bezoek aan Cambodja, een fotopresentatie gegeven over de ontwikkelingen in dat land. We willen dit voortzetten in het herfst- en winterseizoen. Als je een bijzonder land hebt bezocht en dat wilt delen met anderen dan is daar tijdens de koffieochtend op donderdag de gelegenheid voor.
Informatie en aanmelden bij Jaap Koekoek

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 16 september onder de toren en op donderdag 20 september tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter