Aktiviteiten, cursussen 2019


  
13 maart 20.00 uur Ontmoetingshuis ‘Biddag’ en Ontwikkelingswerk
In het kader van biddag voor gewas en arbeid leggen we dit jaar het accent op initiatieven, die plaatsvinden om ondernemers in ontwikkelingslanden te helpen met hier ontwikkelde technieken en daardoor de economie daar te stimuleren. We hebben Han Bartelse (Pummer) bereid gevonden ons te informeren over het werk van PUM in ontwikkelingslanden en projecten die daar uit voortkomen. PUM is opgericht door het NCW en zet senior ondernemers en deskundigen in om ondernemers in ontwikkelingslanden op hun vakgebied te helpen gedurende een korte periode. Ze doen dat als vrijwilliger. Jaarlijks gaan er zo’n 1500 experts de hele wereld over. Het is momenteel een activiteit van VNO-NCW en wordt ondersteund door diversebedrijven en instellingen. Han Bartelse had voor zijn pensionering managementfuncties in de bouwsector, zowel in het buitenland als in Nederland. Als Pummer heeft hij projecten begeleid in diverse landen. Momenteel begeleidt hij enkele ondernemers in Senegal en Burkina Faso. 

20 en 27 maart 20.00 uur Ontmoetingshuis
‘Eerbied voor het leven’
Het is het levensmotto van Albert Schweitzer (1875-1965), tropenarts en theoloog. In twee bijeenkomsten maken we nader kennis met deze bijzondere man en zijn spiritualiteit. De eerste keer focussen we ons op zijn persoon en levensloop. In de tweede bijeenkomst staat zijn theologisch werk centraal. De eerste avond is ds. Jan Fischer uit Emmen gespreksleider, de tweede avond ds. Bert Altena. In de reis naar de Elzas wordt o.a. aandacht geschonken aan Albert Schweitzer en zijn werk. Opgave voor deze avonden kan bij ds. Bert Altena.  

Reis naar de Elzas
In het voorjaar van 2019 organiseren wij, ds. Jan Fischer (Emmen), Euwe de Jong (musicus en organist) en ds. Bert Altena (Vries) een reis naar de Elzas. Na het succes van de Luther-Bach-reis in 2017, is een nieuwe bestemming gevonden met een gevarieerd programma op het gebied van religie, cultuur, geschiedenis en muziek.
Periode vrijdag 26 april t/m vrijdag 3 mei 2019. 
 

Koffie voordrachten
In mei heeft Hermien Schoon, n.a.v. haar bezoek van haar bezoek aan Cambodja, een fotopresentatie gegeven over de ontwikkelingen in dat land. 13 december volgt een voordracht over Australie. Als u een bijzonder land hebt bezocht en dat wilt delen met anderen dan is daar tijdens de koffieochtend op donderdag de gelegenheid voor. Informatie en aanmelden bij Jaap Koekoek
 
21 maart 10.00 uur 
Drie korte films van 15 minuten  uit begin jaren zestig, 'Zoo' en 'Glas' van Bert Haanstra en een film over de sluiting van de Oosterschelde. Prachtige films, meegebracht door de fam. Kieviet.
 
 
Activiteitenkrant 2018/2019 , download hem hier

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 17 maart onder de toren en op donderdag 21 maart tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter