Programma Ambtsgroep Leren 1e helft 2018


 halikgesprekskring2018.jpgGesprekskring over de God van de liefde   
 
Tomas Halik is een Tsjechische priester die internationaal bekend is geworden vanwege zijn aansprekende boeken. Sinds een aantal jaren worden ze ook in het Nederlands vertaald. Zijn 'Geduld met God' (2009) werd bekroond met een Europese prijs voor het beste theologische boek. 
 
Halik (1948) is opgegroeid in een atheïstische maatschappij. In het geheim werd hij priester gewijd. Hij kent de wereld van ongeloof en van twijfel, waarin God afwezig lijkt, van binnenuit. Zijn geloof is daardoor mede gevormd. 
Hij heeft een zwak voor de moderne Zacheüssen, mensen die net als de figuur uit de Bijbel, van een afstandje nieuwsgierig zijn. Ze willen zich niet binden aan een kerk, maar zijn wel gefascineerd door de wereld van geloof en spiritualiteit. We hebben de zoekers nodig, meent Halik, want God komt tot ons als een vraag, niet als een antwoord. 
 
In zijn boek 'Ik wil dat jij bent' dat in 2017 is vertaald, verkent hij de relatie tussen geloof en liefde. De liefde is een veelgebruikt woord en daardoor vaak afgesleten. Wat zegt het precies? Hoe kunnen we op een geloofwaardige manier over de liefde spreken? De liefde tot God en de liefde van God, maar ook de liefde tot de medemens en de liefde voor jezelf. De verschillende hoofdstukken in dit boek zijn te lezen als meditaties. Ze nodigen uit om mee te denken en met elkaar in gesprek te gaan.
 
In een serie van vier bijeenkomsten wil ik dat met belangstellenden doen. 
 
Deze zijn gepland op de woensdagavonden 7, 21 februari en 7 en 21 maart, van 20 - 22 uur in het Ontmoetingshuis. 
 
Graag noteer ik uw aanmelding.
Aanschaf van het boek (20 euro) is gewenst. 
 
 

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 18 februari onder de toren en op donderdag 22 februari tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter