Aktiviteiten, cursussen 2019


MICHA CURSUS
Een cursus over geloof, geld, God en goed.
Waar begint een eerlijke en rechtvaardige wereld.
De Micha cursus wordt al op veel plaatsen gegeven, nu ook in Vries
Data:
Donderdag 24 januari
Donderdag 7 februari 
Donderdag 21 februari
Donderdag 7 maart
Zaterdag 23 maart (Deze 5debijeenkomst is op een zaterdag, 's morgens en 's middags)
Aanvang avonden steeds 20.00 uur in het Ontmoetingshuis
De cursus wordt gegeven door A.Weemstra. Van te voren aanmelden is nodig in verband met het werkboek voor iedere cursist. Dit kan bij  Albert Weemstra 


  
 
17 januari 20.00 uur Ontmoetingshuis ‘Vakantie en religieuze kunst’.
Maakt u ook graag foto’s op vakantie van mooie religieuze kunst, kerken, synagogen, moskeeën, voorwerpen in musea etc.? In de breedste zin van het woord? Wilt u dit wel eens delen met anderen? Dan bent u met een korte presentatie (tien minuten) welkom op deze avond. Ook geïnteresseerden zonder eigen presentatie van harte uitgenodigd. 

23 januari  20.00 uur Ontmoetingshuis Kerk in Actie
Kerk in Actie geeft wereldwijd uiting aan onze diaconale taak, namens alle Protestantse Kerken in Nederland. Maar hoe doen ze dat? • Wat onderscheidt hen van andere hulporganisaties? • Wat betekent Kerk in Actie voor ons als kerkleden? Mw. Rommie Nauta, hoofd Kerk in Actie, zal samen met Evelien Vrolijk, gemeenteadviseur in o.a. Drenthe, met ons in gesprek gaan over hoe wij samen verschil kunnen maken voor hen die geen helper hebben. Vragen zijn bijvoorbeeld: hoe kijkt Kerk in Actie aan tegen de vele NGO’s die er zijn? Hoe werkt ze samen met Ontwikkelingssamenwerking van de overheid? Maakt ze ook keuzes tussen de verschillende landen die hulp nodig hebben? Hoe krijgt ze de kerkleden enthousiast om ontwikkelingslanden vooruit te helpen? Natuurlijk is er ook alle ruimte om uw eigen vragen te stellen, graag tot dan!  
 
13 maart 20.00 uur Ontmoetingshuis ‘Biddag’ en Ontwikkelingswerk
In het kader van biddag voor gewas en arbeid leggen we dit jaar het accent op initiatieven, die plaatsvinden om ondernemers in ontwikkelingslanden te helpen met hier ontwikkelde technieken en daardoor de economie daar te stimuleren. We hebben Han Bartelse (Pummer) bereid gevonden ons te informeren over het werk van PUM in ontwikkelingslanden en projecten die daar uit voortkomen. PUM is opgericht door het NCW en zet senior ondernemers en deskundigen in om ondernemers in ontwikkelingslanden op hun vakgebied te helpen gedurende een korte periode. Ze doen dat als vrijwilliger. Jaarlijks gaan er zo’n 1500 experts de hele wereld over. Het is momenteel een activiteit van VNO-NCW en wordt ondersteund door diversebedrijven en instellingen. Han Bartelse had voor zijn pensionering managementfuncties in de bouwsector, zowel in het buitenland als in Nederland. Als Pummer heeft hij projecten begeleid in diverse landen. Momenteel begeleidt hij enkele ondernemers in Senegal en Burkina Faso. 

20 en 27 maart 20.00 uur Ontmoetingshuis
‘Eerbied voor het leven’
Het is het levensmotto van Albert Schweitzer (1875-1965), tropenarts en theoloog. In twee bijeenkomsten maken we nader kennis met deze bijzondere man en zijn spiritualiteit. De eerste keer focussen we ons op zijn persoon en levensloop. In de tweede bijeenkomst staat zijn theologisch werk centraal. De eerste avond is ds. Jan Fischer uit Emmen gespreksleider, de tweede avond ds. Bert Altena. In de reis naar de Elzas wordt o.a. aandacht geschonken aan Albert Schweitzer en zijn werk. Opgave voor deze avonden kan bij ds. Bert Altena.  

Reis naar de Elzas
In het voorjaar van 2019 organiseren wij, ds. Jan Fischer (Emmen), Euwe de Jong (musicus en organist) en ds. Bert Altena (Vries) een reis naar de Elzas. Na het succes van de Luther-Bach-reis in 2017, is een nieuwe bestemming gevonden met een gevarieerd programma op het gebied van religie, cultuur, geschiedenis en muziek.
Periode vrijdag 26 april t/m vrijdag 3 mei 2019. 
 

Koffie voordrachten
In mei heeft Hermien Schoon, n.a.v. haar bezoek van haar bezoek aan Cambodja, een fotopresentatie gegeven over de ontwikkelingen in dat land. 13 december volgt een voordracht over Australie. 
Als u een bijzonder land hebt bezocht en dat wilt delen met anderen dan is daar tijdens de koffieochtend op donderdag de gelegenheid voor. Informatie en aanmelden bij Jaap Koekoek
 
Activiteitenkrant 2018/2019 , download hem hier

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 20 januari onder de toren en op donderdag 24 januari tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter