Aktiviteiten, cursussen 2019/2020


 Gespreksavonden over Liturgie met themaviering
 
maandag 7 en 21 oktober en 4 november, van 20.00 – 21.30 uur 
in het Ontmoetingshuis. 
 
Toelichting
Iedere zondag komen we als gemeente samen om te vieren. We hebben zo onze vaste gewoontes als het gaat om de invulling van de dienst. Waar komt dat vandaan en waarom vieren we zoals we vieren? Vragen die soms opkomen en aanleiding vormen voor ons om een paar bijeenkomsten te houden om daar dieper op in te gaan. Daarbij gaat het ons niet alleen om informatie en achtergronden, maar ook om het gezamenlijke gesprek en de uitwisseling van wat een ieder persoonlijk beleeft aan de vieringen. Een manier dus om elkaar op te bouwen en van elkaar te leren. We hopen dan ook op een goede belangstelling.
 
We stellen het ons als volgt voor:
  • De eerste bijeenkomst beginnen we met achtergrondinformatie over de indeling van het kerkelijk jaar, de betekenis van de liturgische kleuren en het systeem van het leesrooster. Het gesprek gaat dan vooral over: hoe beleef je het kerkelijk jaar? welke periode spreekt je het meest aan? Enzovoort.
  • De tweede bijeenkomst wordt informatie gegeven over de opbouw van de zondagse liturgie, maar ook over de indeling van het liedboek. Het gesprek voeren we aan de hand van vragen als: wat spreekt je aan in de zondagse diensten? – welke liederen raken je? Enzovoort. Uiteraard is er volop gelegenheid om ook andere punten in verband met de liturgie aan de orde te stellen.
  • Een derde bijeenkomst besteden we aan het voorbereiden en invullen van een themadienst op 17 november. Op die manier komt er iets van ons gezamenlijk gesprek terug in de kerkdienst en kunnen ook anderen meedoen.
 
Graag opgave via mw. Esther de Vegt of ds. Bert Altena

Zondagmiddag 24 november
is er een klankconcert met Simone Awhina in de Bonifatiuskerk. Als je je mee wilt laten voeren op een innerlijke reis van ontspanning, stilte en heling, een warm bad van kristallen en Tibetaanse klankschalen, chakra klankbuizen, Chinese gongs en unieke gevoelige songs en helende klanken, zet dan alvast een dikke streep in je agenda op 24 november. Voor meer informatie kunt u zich melden bij Gezienus van de Berg.
 
  • De twee jaarlijkse kerstwandeling is in voorbereiding.
 
 
Biddaglezing 'Donut economie' woensdag 11 maart 20.00 uur

donut.jpgDe britse econoom Kate Raworth gebruikt een krachtig beeld voor een nieuwe circulaire economie: de donut. Onze economische activiteiten zouden niet uit de bocht moeten vliegen, maar groeien binnen grenzen, in een ideale cirkel. Volgens Kate Raworth kan iedereen haar of zijn steentje bijdragen: overheid, bedrijfsleven en burgers.
Daan Tavenier, econoom, houdt een inleiding over haar boek en gaat het gesprek aan over dit nieuwe economischre (denk)model.

 
 
 
bonhoeffer.jpgDietrich Bonhoeffer, een leven in verzet
ds. Bert Altena en dr. Frits de Lange

Op 9 april is het 75 jaar geleden dat de theoloog Dietrich Bonhoeffer door de nazi’s werd geëxecuteerd, vanwege zijn rol in het Duitse verzet. De herinnering aan zijn persoonlijkheid, zijn gelovig verzet en zijn visie op kerk en geloof, zijn tot de dag van vandaag actueel. In drie avonden verdiepen we ons in verschillende aspecten van zijn leven en werk.
Data: Woensdag 18 maart (over leven en werk), 25 maart (over zijn brieven uit de gevangenis) en 1 april 2020 (over zijn geestelijke gemeenschapsleven) van 20.00-22.00 in het Ontmoetingshuis.

Koffie voordrachten

Donderdag 17 oktober zal Martha Koekoek aan de hand van foto’s  vertellen hoe het Zeijerveld is ontstaan. Het is één van de eerste ontginningen geweest van de Nederlandse Heidemaatschappij. Ze heeft voor Trias een paar keer een rondleiding verzorgd.
 
Degenen die nog een interessant onderwerp hebben voor de donderdagochtend, kunnen daarover contact opnemen met Jaap Koekoek
 
 
 
 
 

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 15 september onder de toren en op donderdag 19 september tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter