Beheer


Het Ontmoetingshuis is gelegen naast de kerk en wordt gebruikt voor allerlei kerkelijk- en niet kerkelijke bijeenkomsten. Elke zondagochtend na de kerkdienst is er gelegenheid om hier koffie te drinken. Ook op donderdagochtend, tijdens de weekmarkt in Vries is het Ontoetingshuis open voor koffie, een gesprek, en/of ontmoeting met een predikant. 
 
Het beheer van de Dorpskerk en het Ontmoetingshuis valt onder verantwoordelijkheid van Johan Numan, kerkrentmeester-beheer. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door de kosters Alie Neef en Corrie Hagenouw. Ook worden er veel werkzaamheden door vrijwilligers gedaan. 
 
Activiteitencommissie De Dorpskerk wordt, naast de kerkdiensten ook veelvuldig gebruikt voor culturele bijeenkomsten, concerten en voor de voltrekking van kerkelijke en/of burgerlijke huwelijken. 

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


HELP DE VOEDSELBANK 
Het coronavirus treft ook de gebruikers van de voedselbank. Een kwetsbare groep, juist in deze onzekere tijden. De voedselbank is gesloten, contacten leveren teveel risico op. Dat betekent dat juist deze groep mensen nu niet  krijgt wat ze hard nodig hebben. Maar er is een oplossing: Een voedsel waardebon i.p.v. een voedselpakket. En met de bon naar de supermarkt. Wilt u a.u.b. een financiele bijdrage geven? U mag het overmaken naar rekeningnummer NL 26 RABO 0107 9731 97 t.n.v. Voedselbank Hart van Drenthe.  Samenleven vraagt wat van ons. Juist nu. Alvast hartelijk dank namens de Diaconie.

Volg ons op Twitter