Financien


Tweemaal per jaar wordt er vanuit het College van Kerkrentmeesters een financieel beroep op de gemeenteleden gedaan. In januari wordt de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Het geld wat deze actie opbrengt, komt geheel ten goede aan de plaatselijke kerk. Het is van groot belang dat ieder lid zijn/haar bijdrage levert om zo het plaatselijke kerkenwerk in stand te houden. 
 
In mei wordt jaarlijks de inzameling gehouden voor het Solidartiteitsfonds. De opbrengst hiervan komt ten goede aan een landelijk fonds, waarop plaatselijke kerken een beroep kunnen doen, die minder financiële middelen hebben.

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


HELP DE VOEDSELBANK 
Het coronavirus treft ook de gebruikers van de voedselbank. Een kwetsbare groep, juist in deze onzekere tijden. De voedselbank is gesloten, contacten leveren teveel risico op. Dat betekent dat juist deze groep mensen nu niet  krijgt wat ze hard nodig hebben. Maar er is een oplossing: Een voedsel waardebon i.p.v. een voedselpakket. En met de bon naar de supermarkt. Wilt u a.u.b. een financiele bijdrage geven? U mag het overmaken naar rekeningnummer NL 26 RABO 0107 9731 97 t.n.v. Voedselbank Hart van Drenthe.  Samenleven vraagt wat van ons. Juist nu. Alvast hartelijk dank namens de Diaconie.

Volg ons op Twitter