College van Diakenen


De diaconie probeert het omzien naar de naaste handen en voeten te geven. Met name door oog en oor te hebben voor mensen in knelsituaties. Zij tracht daar te zijn, waar hulp nodig is. We willen hierin iets laten zien van onze verbondenheid met God en mensen, laten zien wat Zijn bedoelingen met ons en met elkaar kunnen zijn. Het diaconaat toont barmhartigheid en gerechtigheid en voelt zich verantwoordelijk voor en betrokken bij mensen die leven in armoede, vluchtelingen, (ex)-gedetineerden, verslaafden en gehandicapten. 

Activiteiten
  • Besteding collectes Diaconie aan Kerkinactie en Noordelijke diaconale doelen (RDF).
  • Meewerken aan landelijke acties en het steunen van de vele projecten in binnen- en buitenland.
  • Individuele noodhulp.
  • ZWO:
  • Wereldwijde projecten en Noodhulp van Kerkinactie
  • Schrijfacties voor gewetensgevangenen
  • Verzamelen van postzegels en kaarten voor Kerkinactie
  • WMO: De Diaconie denkt mee in de zogenaamde tweede kring.
  • Vluchtelingenwerk via de Stichting Noodopvang

Leden Diaconie:

Herma van Goor, voorzitter
Sjoerd Riedstra, secretariaat en contact naar 'De Brug'
Marieke Schoon, penningmeester
vacature, sociaal diaken
Vacature, aandachtsgebied jeugd
Anton Zeldenrijk, Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Hans v.d. Berg, Giften en algemene zaken
Cora Kors, notulist

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 16 februari onder de toren en op donderdag 20 februari tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter