College van Diakenen


De diaconie probeert het omzien naar de naaste handen en voeten te geven. Met name door oog en oor te hebben voor mensen in knelsituaties. Zij tracht daar te zijn, waar hulp nodig is. We willen hierin iets laten zien van onze verbondenheid met God en mensen, laten zien wat Zijn bedoelingen met ons en met elkaar kunnen zijn. Het diaconaat toont barmhartigheid en gerechtigheid en voelt zich verantwoordelijk voor en betrokken bij mensen die leven in armoede, vluchtelingen, (ex)-gedetineerden, verslaafden en gehandicapten. 

Activiteiten
  • Besteding collectes Diaconie aan Kerkinactie en Noordelijke diaconale doelen (RDF).
  • Meewerken aan landelijke acties en het steunen van de vele projecten in binnen- en buitenland.
  • Individuele noodhulp.
  • ZWO:
  • Wereldwijde projecten en Noodhulp van Kerkinactie
  • Schrijfacties voor gewetensgevangenen
  • Verzamelen van postzegels en kaarten voor Kerkinactie
  • WMO: De Diaconie denkt mee in de zogenaamde tweede kring.
  • Vluchtelingenwerk via de Stichting Noodopvang

Leden Diaconie:

Herma van Goor, voorzitter
Sjoerd Riedstra, secretariaat en contact naar 'De Brug'
Marieke Schoon, penningmeester
vacature, sociaal diaken
Vacature, aandachtsgebied jeugd
Anton Zeldenrijk, Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Hans v.d. Berg, Giften en algemene zaken
Cora Kors, notulist

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


HELP DE VOEDSELBANK 
Het coronavirus treft ook de gebruikers van de voedselbank. Een kwetsbare groep, juist in deze onzekere tijden. De voedselbank is gesloten, contacten leveren teveel risico op. Dat betekent dat juist deze groep mensen nu niet  krijgt wat ze hard nodig hebben. Maar er is een oplossing: Een voedsel waardebon i.p.v. een voedselpakket. En met de bon naar de supermarkt. Wilt u a.u.b. een financiele bijdrage geven? U mag het overmaken naar rekeningnummer NL 26 RABO 0107 9731 97 t.n.v. Voedselbank Hart van Drenthe.  Samenleven vraagt wat van ons. Juist nu. Alvast hartelijk dank namens de Diaconie.

Volg ons op Twitter