College van Kerkrentmeesters


Algemeen

Het college van kerkrentmeesters verzorgt namens de kerkenraad het beheer over de roerende en onroerende eigendommen en de financiële middelen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard.

Het College voert de volgende werkzaamheden uit:
  • Zij draagt zorg voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten.
  • Zij beheert de roerende en onroerende eigendommen van de gemeente.
  • Zij maakt tweejaarlijks een beleidsplan en evalueert dit door middel van een jaarverslag.
  • Zij draagt zorg voor de geldwerving van en voor de gemeente en beheert de financiën van de gemeente.
  • Zij stelt jaarlijks een begroting en een jaarrekening op.
  • Zij voert het personeelsbeleid.
  • Zij houdt de ledenadministratie bij.
  • Zij houdt de registers, het doopboek en het belijdenisboek bij.
  • Zij zorgt voor het beheer van de archieven van de gemeente.
TARIEVEN Verhuur Ontmoetingshuis vindt u hier!


Samenstelling:

Jelle Elzinga, ouderling/kerkrentmeester, voorzitter
Bartha Kuiper:secretaris/ouderling-kerkrentmeester
Ruud Vos: penningmeester-kerkrentmeester
Loek Broerse:kerkrentmeester technische zakenBegroting 2016 

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. In de maand mei kunt u het inleveren op donderdag 20 juli tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis en op zondag 16 juli onder de toren. Voor augustus gaat het om donderdag 24 augustus en de zondag ervoor op 20 augustus.

Volg ons op Twitter