College van Kerkrentmeesters


Algemeen

Het college van kerkrentmeesters verzorgt namens de kerkenraad het beheer over de roerende en onroerende eigendommen en de financiële middelen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard.

Het College voert de volgende werkzaamheden uit:
  • Zij draagt zorg voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten.
  • Zij beheert de roerende en onroerende eigendommen van de gemeente.
  • Zij maakt tweejaarlijks een beleidsplan en evalueert dit door middel van een jaarverslag.
  • Zij draagt zorg voor de geldwerving van en voor de gemeente en beheert de financiën van de gemeente.
  • Zij stelt jaarlijks een begroting en een jaarrekening op.
  • Zij voert het personeelsbeleid.
  • Zij houdt de ledenadministratie bij.
  • Zij houdt de registers, het doopboek en het belijdenisboek bij.
  • Zij zorgt voor het beheer van de archieven van de gemeente.
TARIEVEN Verhuur Ontmoetingshuis vindt u hier!


Samenstelling:

Jacob Maat      ouderling/kerkrentmeester, voorzitter
Bartha Kuiper  secretaris/ouderling-kerkrentmeester
Ruud Vos         penningmeester-kerkrentmeester
Erik Poel          kerkrentmeester technische zakenBegroting 2019 


Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


HELP DE VOEDSELBANK 
Het coronavirus treft ook de gebruikers van de voedselbank. Een kwetsbare groep, juist in deze onzekere tijden. De voedselbank is gesloten, contacten leveren teveel risico op. Dat betekent dat juist deze groep mensen nu niet  krijgt wat ze hard nodig hebben. Maar er is een oplossing: Een voedsel waardebon i.p.v. een voedselpakket. En met de bon naar de supermarkt. Wilt u a.u.b. een financiele bijdrage geven? U mag het overmaken naar rekeningnummer NL 26 RABO 0107 9731 97 t.n.v. Voedselbank Hart van Drenthe.  Samenleven vraagt wat van ons. Juist nu. Alvast hartelijk dank namens de Diaconie.

Volg ons op Twitter