College van Kerkrentmeesters


Algemeen

Het college van kerkrentmeesters verzorgt namens de kerkenraad het beheer over de roerende en onroerende eigendommen en de financiële middelen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard.

Het College voert de volgende werkzaamheden uit:
  • Zij draagt zorg voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten.
  • Zij beheert de roerende en onroerende eigendommen van de gemeente.
  • Zij maakt tweejaarlijks een beleidsplan en evalueert dit door middel van een jaarverslag.
  • Zij draagt zorg voor de geldwerving van en voor de gemeente en beheert de financiën van de gemeente.
  • Zij stelt jaarlijks een begroting en een jaarrekening op.
  • Zij voert het personeelsbeleid.
  • Zij houdt de ledenadministratie bij.
  • Zij houdt de registers, het doopboek en het belijdenisboek bij.
  • Zij zorgt voor het beheer van de archieven van de gemeente.
TARIEVEN Verhuur Ontmoetingshuis vindt u hier!


Samenstelling:

Jacob Maat      ouderling/kerkrentmeester, voorzitter
Bartha Kuiper  secretaris/ouderling-kerkrentmeester
Ruud Vos         penningmeester-kerkrentmeester
Erik Poel          kerkrentmeester technische zakenBegroting 2019 


Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 16 februari onder de toren en op donderdag 20 februari tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter