Missie/visiebeeldmerkdorpskerkwebsite.jpgDe Protestantse Gemeente te Vries is een levende, 
christelijke gemeente midden in het Drentse dorp Vries. 

Wat is onze missie?De missie van onze gemeente is het vormen van één geloofsgemeenschap voor de dienst aan God, aan elkaar en aan de samenleving. 
Wij laten ons daarin inspireren door het evangelie van Jezus Christus waarin 
de mens wordt opgeroepen God en de wereld te dienen.

De kern van het gemeentezijn is drieledig:
  • Groeien in de relatie met God
  • Groeien in de relatie met elkaar
  • Groeien in de relatie met de wereld
Deze drievoudige betrokkenheid vormt de onvervangbare kern van de protestantse gemeente te Vries. Geen van deze drie is te missen zonder het kerkelijk leven wezenlijk te kort te doen. In samenhang hiermee is persoonlijke groei als mens en als gelovige onmisbaar.

Wilt u meer weten over ons en ons beleid? Download dan hier het beleidsplan 2014-2018

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


HELP DE VOEDSELBANK 
Het coronavirus treft ook de gebruikers van de voedselbank. Een kwetsbare groep, juist in deze onzekere tijden. De voedselbank is gesloten, contacten leveren teveel risico op. Dat betekent dat juist deze groep mensen nu niet  krijgt wat ze hard nodig hebben. Maar er is een oplossing: Een voedsel waardebon i.p.v. een voedselpakket. En met de bon naar de supermarkt. Wilt u a.u.b. een financiele bijdrage geven? U mag het overmaken naar rekeningnummer NL 26 RABO 0107 9731 97 t.n.v. Voedselbank Hart van Drenthe.  Samenleven vraagt wat van ons. Juist nu. Alvast hartelijk dank namens de Diaconie.

Volg ons op Twitter