Ambtsgroep Vieren


paaskaars2019.jpgPaaskaars 2019

Een nieuw begin!

Jezus' liefde leert ons dat we steeds een nieuwe start kunnen maken: Pasen is het feest van dat nieuwe begin.
 
Samen met jongeren uit de gemeente is dit uitgebeeld in 7 tegeltjes. 7 staat in de bijbel voor compleetheid, iets dat af is. De achtergrond is in de kleuren van de hoop!

Op de tegeltjes, gezien van onder naar boven:
 
De weg die leidt naar de nieuwe start; de boom en de bloem, als symbool van steeds terugkerend leven; de duif, die Noach hoop gaf op nieuw leven bij zijn terugkeer in de ark met een groene tak; de duif, als teken van de Geest; het open graf en Golgotha. In de bovenste tegel: de zon, als teken van het Licht van Christus dat over alles schijnt.
 
Onder het jaartal tenslotte een beeld van het levende water, in een circel, als teken van oneindigheid.
 
 
Wat doet de Ambtsgroep Vieren? 

De Ambtsgroep heeft als doel:

  • De veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking laten komen in de diverse onderdelen van de eredienst. We doen dit, onder andere, door te variëren in diensten. Zoals bijvoorbeeld jeugd- en cantatediensten; 
  • Luisteren naar wat er leeft binnen onze gemeente en de maatschappij; 
  • De uitdaging aangaan om andere vormen van vieren te zoeken voor jong en oud.
 
Zo hopen we de lofzang in beweging te houden!

De reguliere zondagse erediensten, de maandelijkse vieringen    in de Kornoeljehof, de diensten bij Visio 'de Brink', de openluchtdienst bij Visio 'de Brink' en de dienst 'Biebels, Bomen en Bloazen' vallen onder onze verantwoordelijkheid. We organiseren en coördineren de diensten en bespreken vooraf de inhoud en vorm van de liturgie. Achteraf evalueren we de diensten met elkaar.

De samenstelling van de ambtsgroep is een afspiegeling van de gemeente en staat onder leiding van de ouderling Vieren. We vergaderen ongeveer 6x per jaar.

Wilt u meer weten? Heeft u opmerkingen? Of heeft u misschien suggesties voor een leuke dienst? Graag horen wij dit van u!

Aanspreekpunt:
Magdaleen Berkhof, ouderling Vieren   
Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 16 februari onder de toren en op donderdag 20 februari tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter