Ambtsgroep Vieren


paaskaars2019.jpgPaaskaars 2019

Een nieuw begin!

Jezus' liefde leert ons dat we steeds een nieuwe start kunnen maken: Pasen is het feest van dat nieuwe begin.
 
Samen met jongeren uit de gemeente is dit uitgebeeld in 7 tegeltjes. 7 staat in de bijbel voor compleetheid, iets dat af is. De achtergrond is in de kleuren van de hoop!

Op de tegeltjes, gezien van onder naar boven:
 
De weg die leidt naar de nieuwe start; de boom en de bloem, als symbool van steeds terugkerend leven; de duif, die Noach hoop gaf op nieuw leven bij zijn terugkeer in de ark met een groene tak; de duif, als teken van de Geest; het open graf en Golgotha. In de bovenste tegel: de zon, als teken van het Licht van Christus dat over alles schijnt.
 
Onder het jaartal tenslotte een beeld van het levende water, in een circel, als teken van oneindigheid.
 
 
Wat doet de Ambtsgroep Vieren? 

De Ambtsgroep heeft als doel:

  • De veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking laten komen in de diverse onderdelen van de eredienst. We doen dit, onder andere, door te variëren in diensten. Zoals bijvoorbeeld jeugd- en cantatediensten; 
  • Luisteren naar wat er leeft binnen onze gemeente en de maatschappij; 
  • De uitdaging aangaan om andere vormen van vieren te zoeken voor jong en oud.
 
Zo hopen we de lofzang in beweging te houden!

De reguliere zondagse erediensten, de maandelijkse vieringen    in de Kornoeljehof, de diensten bij Visio 'de Brink', de openluchtdienst bij Visio 'de Brink' en de dienst 'Biebels, Bomen en Bloazen' vallen onder onze verantwoordelijkheid. We organiseren en coördineren de diensten en bespreken vooraf de inhoud en vorm van de liturgie. Achteraf evalueren we de diensten met elkaar.

De samenstelling van de ambtsgroep is een afspiegeling van de gemeente en staat onder leiding van de ouderling Vieren. We vergaderen ongeveer 6x per jaar.

Wilt u meer weten? Heeft u opmerkingen? Of heeft u misschien suggesties voor een leuke dienst? Graag horen wij dit van u!

Aanspreekpunt:
Magdaleen Berkhof, ouderling Vieren   
Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


HELP DE VOEDSELBANK 
Het coronavirus treft ook de gebruikers van de voedselbank. Een kwetsbare groep, juist in deze onzekere tijden. De voedselbank is gesloten, contacten leveren teveel risico op. Dat betekent dat juist deze groep mensen nu niet  krijgt wat ze hard nodig hebben. Maar er is een oplossing: Een voedsel waardebon i.p.v. een voedselpakket. En met de bon naar de supermarkt. Wilt u a.u.b. een financiele bijdrage geven? U mag het overmaken naar rekeningnummer NL 26 RABO 0107 9731 97 t.n.v. Voedselbank Hart van Drenthe.  Samenleven vraagt wat van ons. Juist nu. Alvast hartelijk dank namens de Diaconie.

Volg ons op Twitter