Ambtsgroep Vieren


Paaskaars 2018

~ Thema: 'Onvoorwaardelijke liefde' ~

Het thema 'Onvoorwaardelijke liefde' is het startpunt voor de paaskaars 2018. In de afbeelding: Verbondenheid, geborgenheid en openheid rond het licht. Door en rondom alles heen Gods' allesomvattende Liefde (het rood). Heel mooi sluiten de eerste regels van het 'Onze Vader'
(vertaald uit het Aramees door Neil Douglas-Klotz) hierop aan:
 
'O Geboortegever, 
Vader-Moeder van de kosmos.paaskaars2018.jpg
 
Bundel uw licht in ons - maak het nuttig:
Schep uw rijk van eenheid nu -
Laat Uw enig verlangen samenvallen met ons 
verlangen, zowel in alle licht als in alle vorm.
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.
Laat los de koorden van fouten die ons vasthouden, zoals wij de touwen laten vieren van andermans schulden.
Laat de oppervlakkige dingen ons niet misleiden, maar bevrijd ons van wat ons tegenhoudt.
Uit U wordt geboren alle werkzame wil, de kracht en de levensenergie om te handelen.
En het lied dat alles verfraait en zich van tijdperk tot tijdperk vernieuwt.
Waarlijk, laat er kracht zijn in deze woorden.
Mogen zij de grond zijn van waaruit al mijn
handelingen groeien.

Amen'.


Wat doet de Ambtsgroep Vieren? 

De Ambtsgroep heeft als doel:

  • De veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking laten komen in de diverse onderdelen van de eredienst. We doen dit, onder andere, door te variëren in diensten. Zoals bijvoorbeeld jeugd- en cantatediensten; 
  • Luisteren naar wat er leeft binnen onze gemeente en de maatschappij; 
  • De uitdaging aangaan om andere vormen van vieren te zoeken voor jong en oud.
 
Zo hopen we de lofzang in beweging te houden!

De reguliere zondagse erediensten, de maandelijkse vieringen    in de Kornoeljehof, de diensten bij Visio 'de Brink', de openluchtdienst bij Visio 'de Brink' en de dienst 'Biebels, Bomen en Bloazen' vallen onder onze verantwoordelijkheid. We organiseren en coördineren de diensten en bespreken vooraf de inhoud en vorm van de liturgie. Achteraf evalueren we de diensten met elkaar.

De samenstelling van de ambtsgroep is een afspiegeling van de gemeente en staat onder leiding van de ouderling Vieren. We vergaderen ongeveer 6x per jaar.

Wilt u meer weten? Heeft u opmerkingen? Of heeft u misschien suggesties voor een leuke dienst? Graag horen wij dit van u!

Aanspreekpunt:
Magdaleen Berkhof, ouderling Vieren   
Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 17 maart onder de toren en op donderdag 21 maart tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter