Chris van Bruggen


chris_van_bruggen.jpgChris van Bruggen studeerde orgel, schoolmuziek en kerkmuziek aan het Conservatorium in Groningen. Hij was medeoprichter van de Oecumenische Vieringen Groningen (OVG). Vieringen die plaats vinden in de Pepergasthuiskerk in Groningen. Hij is na een dienstverband van 10 jaar bij het Groninger Studenten Pastoraat in deze kerk eveneens 25 jaar cantor geweest. 
 
Hij is onder meer cantor/organist van de Protestantse kerk van Noordlaren/Glimmen en van de Protestantse kerk Groningen Helpman. 
 
Hij is docent muziek geweest aan de Pedagogische Academie 'Nijenborg' en  scholengemeenschap 'Ubbo Emmius' in Stadskanaal. 
 
Noemenswaard is ook zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van het Nieuwe Liedboek als lid van de werkgroep 'nieuwe Nederlandse liederen'. 
 
Hij was projectleider bij de totstandkoming van de oecumenische liedbundel 'Zangen van zoeken en zien' en componist van diverse nieuwe liturgische liederen. 
Ook is hij een veelgevraagd leider van lieddagen en liedavonden waar hij samen met alle aanwezigen een- en meerstemmig liedmateriaal instudeert. 
Vanwege zijn verdiensten voor de kerkmuziek is hij in 2012 benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 17 november onder de toren en op donderdag 21 november tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter