Rondom de vieringen


De Protestantse Gemeente te Vries nodigt u allen hartelijk uit bij de zondagse vieringen. Weet u welkom!
(U kunt onze kerkdiensten ook live of later volgen via Kerkomroep.nl. Klik op deze link, kies plaatsnaam Vries, kies vervolgens de datum van de dienst die u wilt beluisteren)

 


Zondag 19 november, 10.00 uur
Ds. Anita Akkerman gaat voor.
We vervolgen de lezingen uit Mattheus over 'de laatste dingen'. Op deze zondag gaat het over verschillende manieren waarop je met talenten kunt omgaan (Mt. 25: 14-30). Mattheus brengt ons bij een levenshouding waarin we voorbij angst het leven in Gods Naam aangaan.
Orde van dienst
Psalm 111: 1, 2 en 6 | Bemoediging en drempelgebed | NLB 117d | Kyrie met gezongen responsies: II | Gloria NLB 117a | Gebed | Eerste lezing: I Kor. 4: 1-5 | NLB 418: 1 en 2 | Evangelielezing: Mt.25: 14-30 | NLB 418: 3 en 4 | Preek | Voorbeden met acclamatie II, Onze Vader | NLB 849 | NLB 422 | Zegen
 

Zondag 26 november, 10.00 uur      Voleindingszondag
 
Voorganger ds. Bert Altena. Met medewerking van de cantorij.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij traditioneel de overledenen van het afgelopen jaar. De namen worden genoemd, want zij leven in ons voort. Iedereen heeft de gelegenheid om zelf zijn of haar geliefden te gedenken door een kaarsje aan te steken.

19.00 uur Cantatedienst

De cantate ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’ (BWV 106 ‘Actus Tragicus’) van Johann Sebastian Bach wordt uitgevoerd 
door het Bachensemble Vries, o.l.v. dirigent Luuk Tuinder.
Solisten: sopraan Els Pieper, alt Janneke Schaareman en tenor Aart Mateboer. Voorganger ds. Bert Altena. 
Iedereen heeft ook hier de gelegenheid om zelf zijn of haar geliefden te gedenken door een kaarsje aan te steken.

 
Zondag 3 december, 10.00 uur             ADVENT I
Mw. Esther de Vegt gaat voor. M.m.v. Just4U
Deze zondag is de eerste adventszondag. Het woord ‘advent’ vindt zijn oorsprong in het Latijn en is een samenvoeging van adventus (komst) en advenire (naar iets of iemand toekomen). Met Kerst komt Jezus vanuit de hemel naar ons toe. Daar leven wij naartoe. Een tijd van verwachting. Vol verwachting klopt ons hart…
In deze dienst wordt de muziek verzorgd door de band Just4U uit Hoogeveen. Zij combineren christelijke liederen met popmuziek, zowel in samenzang als in solonummers. De jeugd van Vries helpt mee in de voorbereiding van deze dienst. 

Zondag 10 december, 10.00 uur           ADVENT II      H.A.
Voorganger ds. Bert Altena.
De tweede zondag van de Advent vieren we dit jaar de Maaltijd. Halverwege de tijd op weg naar het Kerstfeest is er een voorsmaak van wat we verwachten. Vrede en heil, in brood en wijn gesymboliseerd. Het Christuskind verzoent de wereld en verbindt ons aan elkaar. Centraal staat het visioen van Jesaja 2 over de dag dat geen mens meer weet wat oorlog is.

Zondag 17 december, 10.00 uur           ADVENT III   
Voorganger ds. Theo van Beijeren uit Roden    

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op donderdag 23 november tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis en op zondag 19 november onder de toren

Volg ons op Twitter