Rondom de vieringen


De Protestantse Gemeente te Vries nodigt u allen hartelijk uit bij de zondagse vieringen. Weet u welkom!
(U kunt onze kerkdiensten ook live of later volgen via Kerkomroep.nl. Klik op deze link, kies plaatsnaam Vries, kies vervolgens de datum van de dienst die u wilt beluisteren)

 
  
 
Zondag 11 november 10.00  (start wintertijd!!!)
Voorganger ds. Frits de Lange

Orde v. Dienst:
Lied 283 | Heer ontferm U (3x) | Lied 657 | 1e lezing: Leviticus 19:1-2 en 9-18 | Lied 320: 1, 2 en 3 | 2e lezing: Marcus 12: 28-34 | Lied 320: 4 en 5 | Lied 636 | 'Onze Vader' | Lied 422 | Amen (3x)

Zondag 18 november  10.00                  
Voorganger ds. Ineke Clement

Orde v. Dienst:
Psalm 146: 1 en 2 |Lied 967: 1, 2, 3 en 6 | Lied 305 | 1e lezing: Psalm 146 | Psalm 146: 4 en 5 | 2e lezing: Marcus 12: 38-13:2 | Lied 339a | Lied 912 | 'Onze Vader' | Lied 838: 1, 2 en 4 | Amen (3x)

Zondag 25 november 10.00 Voleindingszondag                                 
Voorgangers ds.Bert Altena en mw. Esther de Vegt, m.m.v. de Cantorij   

Zondag 2 december 10.00                              Advent I                          
Voorganger ds. Rob Fortuin                                                 

Zondag 9 december 10.00                              Advent II                      
Voorganger mw. Anna Bregje Faasen

Zondag 16 december 10.00                            Advent III 
Voorganger ds. Bert Altena, viering H.A.                   

Zondag 23 december 10.00                             Advent IV
Voorganger dhr. Albert Weemstra
Maandag 24 december 22.00                          Kerstavond                          
Voorganger ds. Bert Altena                   

Dinsdag 25 december 10.00                          Eerste Kerstdag                      
Voorgangers ds.Bert Altena en mw. Esther de Vegt

Zondag 30 december 10.00                          
Voorganger mw. Anna Bregje Faasen  

Maandag 31 december 19.30                         Oudjaar               
Voorganger ds. Bert Altena                   

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 18 november onder de toren en op donderdag 22 november tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter