Rondom de vieringen


De Protestantse Gemeente te Vries nodigt u allen hartelijk uit bij de zondagse vieringen. Weet u welkom!
(U kunt onze kerkdiensten ook live of later volgen via Kerkomroep.nl. Klik op deze link, kies plaatsnaam Vries, kies vervolgens de datum van de dienst die u wilt beluisteren)

 
Zondag 15 juli 09.30 
Voorganger ds. Cees Verspuij uit Zuidlaren
Orde van dienst
Welkom | NLB 280: 1, 2, 3 en 4 | Stilte | Groet en bemoediging | Kyriëgebed | Gloria NLB 763: 1, 2, 3 en 4 | Gebed bij de opening van het Woord | Lezing uit Wet en Profeten: Jesaja 35, 1-10 (NBV) | NLB 608: 1, 2 en 3 | Evangelielezing: Marcus 6, 6b-13 (NBV) | Gezongen acclamatie: NLB 339a | Overweging | Muzikaal intermezzo | NLB 967: 1, 4, 5 en 6 | Dankzegging-Voorbeden-Stil gebed-Onze Vader (NBV) | Afkondigingen en colecten | Slotlied: NLB 423: 1, 2 en 3 | Zending en zegen. 

Zondag 22 juli 09.30 
Voorganger ds. Bert Altena

Overstapdienst
Vandaag besteden we in de kerkdienst aandacht aan de kinderen die de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school. Voor een aantal kinderen betekent dat ook het afscheid van de kindernevendienst.
Het is een bijzondere gebeurtenis, voor jullie en voor je ouders. Je maakt een nieuwe stap in je leven. Dat is leuk en je hebt er misschien zin in. Maar het is ook wel een beetje spannend, want je weet niet precies wat je verwachten kunt.
In de kerkdienst gaat het daar ook over. Waar kun je op vertrouwen? Het wordt een feestelijke dienst, want er is deze zondag ook een doopviering. Joas Micha Pellinkhof wordt gedoopt.
 
Graag nodigen we jullie allemaal uit om deze zondag, samen met je ouders de kerkdienst te bezoeken. De dienst begint om 9.30 uur. Laat even weten als je ook mee wilt doen. Dat kan via mail

Zondag 29 juli 09.30 
Voorganger ds. Bert Altena
Paulus. Man of mannetje? 
Serie Struikelteksten, zie info

Zondag 05 augustus 09.30
Voorganger ds. Theo v. Beijeren
Met medewerking van Cora van der Linde, dwarsfluit

Zondag 12 augustus 09.30
Voorganger ds. Bert Altena
Paulus. Jood of Antisemiet?
Serie Struikelteksten, zie info

Zondag 19 augustus 09.30
Voorganger ds. Bert Altena
Paulus en de Politiek
Serie Struikelteksten, zie info

Zondag 26 augustus 09.30                    Biebels Bomen Bloazen
Voorganger ds. Bert Altena
Thema: 'De kracht van het verhaal', zie informatie op de homepage.

Zondag 2 september 9.30 uur
Voorganger ds. Patrick de Vries, Beilen

Zondag 9 september 9.30 uur
Voorganger ds. Bert Altena

Zondag 16 september 9.30 uur
Voorganger ds. Bert Altena

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 15 juli onder de toren en op donderdag 19 juli tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter