Rondom de vieringen


De Protestantse Gemeente te Vries nodigt u allen hartelijk uit bij de zondagse vieringen. Weet u welkom!
(U kunt onze kerkdiensten ook live of later volgen via Kerkomroep.nl. Klik op deze link, kies plaatsnaam Vries, kies vervolgens de datum van de dienst die u wilt beluisteren)

 
Zondag 13 januari 10.00 uur
Voorganger ds. Theo van Beijeren.
Hoe is Jezus in deze wereld verschenen? Daar gaat het deze zondagen over. En in deze dienst staan we stil bij de doop van Jezus. Wat betekende dat voor hem? En wat betekent dit begin van zijn werk voor ons? Jesaja spreekt over 'troost'; is dat het wat ook Jezus wilde brengen?

Orde v. Dienst:
Psalm 72: 4 en 7 | Kyriegebed afsluiten met: Kyrie Eleison (3x) | Lied 303: 1-3 | Jesaja 40: 1-11 | Lied 158a: 1 en 3 | Lucas 3: 15-16 en 21-22 | Lied 524: 1-5 | Lied 686: 1-3 | Dankgebed, Voorbeden (afsluiten met: 'Doe lichten over ons uw aangezicht'), Onze Vader | Lied 425: 1 | Amen (3x)

Zondag 20 januari 10.00 uur
Ds. Gert Wybe van de Werff. 

Zondag 27 januari 10.00 uur Seizoensviering thema Winter
De tweede viering die we voorbereiden in samenwerking met vrijwilligers van Plaats de Wereld. De winter staat centraal. Er komt een seizoenstafel in de kerk te staan. We zoeken teksten en liederen bij het thema. 
Deze vieringen zijn zo opgezet dat ze voor een breed publiek herkenning op roepen,dit is onze bedoeling. Iedereen, gelovig of niet of daar ergens tussen in, heeft zijn eigen ervaringen en gevoelens bij de seizoenen. Het is een oude wijsheid om de seizoenen uit de natuur als beelden te zien van de verschillende fasen in een mensenleven. Wat betekent ‘winter’ voor jou? Voorganger ds. Bert Altena.

Zondag 3 februari 10.00 uur
We lezen in het evangelie van de zondag in Lucas 4, hoe Jezus in de synagoge zich manifesteert. Zijn uitleg roept weerstand op. Eerste teken van de dreiging die de rest van zijn leven boven zijn hoofd zal hangen. We vieren de Maaltijd van de Heer. Voorganger ds. Bert Altena.

Zondag 10 februari 10.00 uur
Mw. Esther de Vegt.

Zondag 17 februari, 10.00 uur
Ds. Chris de Valk uit Peize gaat voor in het kader van een ruiling in de werkgemeenschap (ds. Altena gaat voor in Peize).

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 20 januari onder de toren en op donderdag 24 januari tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter