Rondom de vieringen


De Protestantse Gemeente te Vries nodigt u allen hartelijk uit bij de zondagse vieringen. Weet u welkom!
(U kunt onze kerkdiensten ook live of later volgen via Kerkomroep.nl. Klik op deze link, kies plaatsnaam Vries, kies vervolgens de datum van de dienst die u wilt beluisteren)

 
 
FEBRUARI

Zondag 2 februari, 10.00 uur Zondag van het werelddiaconaat
Viering van de Maaltijd Voorganger ds. Bert Altena
We ontvangen deze zondag Trees van Montfoort, theoloog en predikant. Zij schreef het boek Groene Theologie en gaat daar na afloop van de dienst over spreken. In de viering doet ze ook mee. Wat betekent het breken en delen van brood en wijn voor onze leefwijze in de wereld? Hoe groen is onze theologie en ons geloof, in woord en daad?
 
Zondag 9 februari, 10.00 uur
Voorganger ds. Walter Meijles (Roden)
 
Zondag 16 februari, 10.00 uur
Voorganger ds. Bert Altena
De Bergrede van Jezus, in het evangelie van Matteüs opgetekend, spreekt altijd weer tot de verbeelding. We weten dat we aan de hoge standaard van Jezus niet kunnen voldoen. Tegelijk prikkelen ze tot kritische zelfreflectie, omdat het het hart van ons geloof betreft. En dan blijkt er altijd meer mogelijk dan je had gedacht. We lezen Matteüs 5: 17 – 26.

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 16 februari onder de toren en op donderdag 20 februari tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter