Rondom de vieringen


De Protestantse Gemeente te Vries nodigt u allen hartelijk uit bij de zondagse vieringen. Weet u welkom!
(U kunt onze kerkdiensten ook live of later volgen via Kerkomroep.nl. Klik op deze link, kies plaatsnaam Vries, kies vervolgens de datum van de dienst die u wilt beluisteren)

 
 
VIERINGEN JULI
 

Zondag 21 juli 09.30 uur ds. lieuwkje Cnossen uit Oosterwolde
Orde van dienst
Welkom | NLB 92: 1, 2 en 7 | Bemoediging en drempelgebed | NLB 217: 1, 3 en 4 | Kyriegebed | Glorialied NLB 117a | Gebed van de zondag | Moment met de kinderen | NLB 288 | Eerste lezing uit de bijbel: 1 Samuël 1: 1-20 | NLB 152: 1 en 2 | Tweede lezing uit de bijbel: Lucas 10: 38-42 | NLB 738 | Overdenking | Muzikaal intermezzo | NLB 313: 1 en 5 | Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader | Inzameling van de gaven | Slotlied NLB 422 | Zegen

Zondag 28 juli 09.30 uur ds. Bert Altena
De lezing van de zondag (Lucas 11:1-13) bevat het gebed des Heren – het Onze Vader. Jezus leert ons bidden. Wat kunnen wij van dit gebed leren?

VIERINGEN AUGUSTUS
 
Zondag 4 augustus 09.30 uur ds. Bert Altena
Jezus wordt gevraagd om te bemiddelen in een erfeniskwestie (Lucas 12:13-21). Zijn advies is wel wat anders dan dat van de eerste beste notaris. Om zijn punt te verduidelijken vertelt hij een pijnlijk verhaal.

Zondag 11 augustus 09.30 uur mw. Bregje Anna Faasse – predikant in opleiding 
In het kader van mijn stage zal ik deze zondag voor de eerste keer voorgaan. We zullen met elkaar lezen uit Jesaja 65:17-25 en Lucas 12:32-40. Het thema van deze ochtend zal zijn: loslaten en leven vanuit vertrouwen, hoe doe je dat?

Zondag 18 augustus 09.30 uur ds. Ineke Clement

Zondag 25 augustus 09.30 uur mw. Esther de Vegt
De tekst vandaag (Lucas 13:22-30) gaat over wel of niet gered worden. Het klinkt als een dreiging: 'pas op!' Maar is het wel zo zwart/wit?

VIERINGEN SEPTEMBER

Zondag 01 september 09.30 uur ds. Marga Baas uit Groningen

Zondag 08 september 09.30 uur mw. Esther de Vegt Jeugddienst met Just4U

Deze dienst wordt geheel verzorgd door de band Just4U uit Hoogeveen. Ik zou je het liefst in een doosje willen doen. Als wij mensen iets belangrijk vinden en willen bewaren, stoppen we het vaak in een doosje. Of het nu je sieradendoos is of die online box voor je afbeeldingen en video’s; ze zijn beide bedoeld om ze niet kwijt te raken. Hoe bewaart God eigenlijk belangrijke dingen en welke richting wil hij daarmee geven?

Zondag 15 september 09.30 uur ds. Bert Altena Viering Maaltijd van de Heer

Zondag 22 september 09.30 uur ds. Bert Altena/mw. Esther de Vegt  STARTZONDAG

Zondag 29 september 09.30 uur ds. Bert Altena

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 21 juli onder de toren en op donderdag 25 juli tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter