Rondom de vieringen


De Protestantse Gemeente te Vries nodigt u allen hartelijk uit bij de zondagse vieringen. Weet u welkom!
(U kunt onze kerkdiensten ook live of later volgen via Kerkomroep.nl. Klik op deze link, kies plaatsnaam Vries, kies vervolgens de datum van de dienst die u wilt beluisteren)

 

 
VIERINGEN MAART
 
In de 40-dagentijd is er elke woensdagavond vanaf 6 maart om half acht een vesper in het koor van de kerk, het duurt ongeveer een half uur en u bent er van harte welkom voor een korte bezinning.
 

Zondag 24 maart 10.00 uur   40-dagentijd III
Voorganger ds.Ineke Baron uit Veenhuizen.
Orde van dienst
Welkom ; Intochtslied LB Gezang 457: 1,2; Votum en groet; LB Gezang 457:3,4; Smeekgebed voor de nood in de wereld; gesprek met de kinderen;  Eerste Bijbellezing: Gen. 2:15-17 NBV; Gezang 449: 1; Tweede Bijbellezing: Exodus 3:1-6 NBV; Gezang 449: 3; Uitleg/Verkondiging: Waarom stond die boom daar in het paradijs?; Meditatieve stilte; LB 231:1-3; Dankgebed – Voorbede - stil gebed en Onze Vader; Collecte door diaconie; Slotlied LB 444: 1,2 ; Zending en zegen

Zondag 31 maart 10.00 uur   40-dagentijd IV
Voorganger ds. Bert Altena. Lenteviering. Tevens Maaltijd van de Heer. Het evangelie van deze zondag is Lucas 15, 11 – 32, de bekende gelijkenis over een vader met twee zonen.


VIERINGEN APRIL

Zondag 7 april 09.30 uur   40-dagentijd V (let op zomertijd!)
Voorganger ds. Feike Volbeda uit Groningen.

 
STILLE WEEK

Zaterdag 13 april, 13.30 uur Palmpasenoptocht
Palmpasenoptocht voor de kinderen met vertrek vanuit de kerk.
Organisatie Volksvermaken Vries. 

Zondag 14 april, 09.30 uur
Voorganger: mw. Esther de Vegt - Uiterwijk Winkel.
Palmpasen - jeugddienst.

Woensdag 17 april, 19.30 uur 
Vesper in het koor van de kerk.

Donderdag 18 april, 19.30 uur WITTE DONDERDAG
Voorgangers: ds. Bert Altena en mw. Esther de Vegt - Uiterwijk Winkel
viering van de Maaltijd; medewerking Cantorij. 

 
Vrijdag 19 april 19.00 uur  GOEDE VRIJDAG
Ds. Bert Altena en mw. Esther de Vegt.
Johannes Passion, zie info op de homepage of via de link Cantatediensten
 
 
Zaterdag 20 april, 18.30 uur
Voorganger: Mw. Esther de Vegt - Uiterwijk Winkel.
Paaswake voor kinderen; medewerking Kindernevendienstleiding


Zaterdag 20 april 22.00 uur  STILLE ZATERDAG
Ds. Bert Altena en mw. Esther de Vegt. 
Paaswake.

PASEN
Zondag 21 april 09.30 uur
Ds. Bert Altena en mw. Esther de Vegt.
Paasviering voor Jong en Oud.

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 17 maart onder de toren en op donderdag 21 maart tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter