Rondom de vieringen


De Protestantse Gemeente te Vries nodigt u allen hartelijk uit bij de zondagse vieringen. Weet u welkom!
(U kunt onze kerkdiensten ook live of later volgen via Kerkomroep.nl. Klik op deze link, kies plaatsnaam Vries, kies vervolgens de datum van de dienst die u wilt beluisteren)

 
Zondag 29 april 09.30 uur
Voorganger ds. Wim den Braber uit Vriezenveen
Orde van dienst
Welkom | Psalm 98 vers 1 vers en 2 | Bemoediging en drempelgebed | Smeekgebed voor de wereld | Glorialied: NLB 657 | Gebed van de zondag | Gesprek met de kinderen | NLB 146: 1 | Lezing Johannes 15 vers 1-8 | NLB 653 vers 1,5 en 7 | Lezing: 1 Johannes 3 vers 18- 24 | NLB 791 vers 1,2, 3 en 4 | Prediking gevolgd door een korte meditatieve stilte | NLB 636 | Dankzegging en voorbeden afgesloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader | Slotlied: NLB 655 | Zending en zegen.

Zondag 6 mei 09.30 uur
Voorganger ds. Wim Smit uit Smilde
 
Donderdag 10 mei 09.30 uur Hemelvaarstdag
Voorganger ds. Bert Altena
De dienst staat in het teken van het Feest van de Geest dat vanaf vandaag begint. Kunstenares Karin Elema is aanwezig en zal haar kunstwerk in het koor van de kerk toelichten. Wie wil is uitgenodigd om na de dienst mee te werken aan een gezamenlijk kunstwerk vóór de kerk.
 
Zondag 13 mei 09.30 uur
Voorganger ds. Walter Meijles
Dit is een ruildienst. Ds. Altena gaat deze zondag voor in Roden. De reden is dat we in de Ring Roden de samenwerking tussen de kerkelijke gemeenten en de wederzijdse bekendheid met de predikanten willen bevorderen.
 
20 mei Pinksteren, 9.30 uur
Voorgangers  ds. Bert Altena en mw. Esther de Vegt.
We vieren het Pinksterfeest, waaruit de kerk als wereldwijde gemeenschap is ontstaan. 
In ons eigen land bestaat de Raad van Kerken 50 jaar.Ter gelegenheid daarvan is een bundel Pinksterliederen uit diverse kerken uitgegeven, waar we liederen uit zullen gaan zingen. De Cantoeij veleent haar medewerking. 

27 mei, 09.30 uur
Voorganger ds. Lily Burggraaff uit Zwolle 

3 juni, 09.30 uur
Voorganger ds. Anita Akkerman uit Assen

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 20 mei onder de toren en op donderdag 24 mei tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter