Rondom de vieringen


De Protestantse Gemeente te Vries nodigt u allen hartelijk uit bij de zondagse vieringen. Weet u welkom!
(U kunt onze kerkdiensten ook live of later volgen via Kerkomroep.nl. Klik op deze link, kies plaatsnaam Vries, kies vervolgens de datum van de dienst die u wilt beluisteren)

 
 
Zondag 16 september 9.30 uur
In de lezing van de zondag Marcus 9: 14 - 29 gaat het opnieuw over een wonderlijke genezing, maar ook over geloof en ongeloof en over de kracht van het gebed.
We vieren de Maaltijd van de Heer, voorganger ds. Bert Altena
 
Orde van dienst
Psalm 84: 1 en 2 |na drempelgebed Psalm 84: 3 Kyrie | Gloria  Psalm 84: 4 en 6 | Gebed van de zondag | Lezing Marcus 9: 14 - 29 | Verkondiging | Muzikaal intermezzo | NLB 942 | Voorbeden | Mededelingen en Inzameling | Tafelgebed | NLB 405: 1 (Heilig) | NLB 391 | Rondgang brood en beker | Onze Vader | NLB 885 | Wegzending en Zegen

Zondag 23 september 9.30 uur       Startzondag
Thema: 'Een goed gesprek' 
In het evangelie is Jezus in gesprek met zijn leerlingen. Hij vraagt: wie ben ik, volgens jou? Wat zegt het als wij ons naar deze mens noemen? Medewerking door de Cantorij, voorganger ds. Bert Altena, zie ook info op de homepage.
 
zondag 30 september 9.30 uur
Voorganger ds. Lieuwe Giethoorn uit Groningen
 
Zondag 7 oktober, 9.30 uur
Voorganger ds. Theunis Veenstra uit Assen
 

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 16 september onder de toren en op donderdag 20 september tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter