Rondom de vieringen


De Protestantse Gemeente te Vries nodigt u allen hartelijk uit bij de zondagse vieringen. Weet u welkom!

  • U kunt onze kerkdiensten ook live of later volgen via Kerkomroep.nl. Klik op deze link, kies plaatsnaam Vries, kies vervolgens de datum van de dienst die u wilt beluisteren
 
logoknd2website.jpgcollecterooster 2017 (update 17 mei 2017)

  • Er is elke zondag oppas en kindernevendienst.
  • Klik op het plaatje voor meer informatie over jeugdactiviteiten.
  
 

 
Zondag 24/09 09.30
Voorganger dhr. Albert Weemstra.
Orde van dienst 
Lied van intocht: Psalm 85: 1,2  | Moment van stilte | Bemoediging  | Lied 316: 4  | Smeekgebed voor de nood van de wereld  | Glorialied: Lied 305  | Gebed van de zondag | Lied 175: 1.2.3 | Zingen Wij hebben een sterke stad | Lied 979:1 t/m 5 + 11 en 12 | Overdenking  | Lied 704 | Voorbeden, dankgebed, stil gebed, Onze Vader | Lied 838: 1,3  | Slotlied O grote God, die liefde zijt. 
Schriftlezing 
OT: Jesaja 26: 1 t/m 9 
NT: Mattheus 6: 24 t/m 34

Zondag 01/10 09.30 uur
Voorganger ds. Theo van Beijeren uit Roden.

Zondag 8 oktober 09.30 uur
Het evangelie van deze zondag is Jezus' gelijkenis over de wijnpachters die weigeren om de opbrengstaf te staan. De bedoeling lijkt om de Joodse schriftgeleerden een spiegel voor te houden. Maar wat als wij in diezelfde spiegel kijken? Voorganger is ds. Bert Altena

Zondag 15/10 09.30 uur
Voorganger ds. Thea Barnard.

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op donderdag 21 september tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis en op zondag 17 september onder de toren

Volg ons op Twitter