Rondom de vieringen


De Protestantse Gemeente te Vries nodigt u allen hartelijk uit bij de zondagse vieringen. Weet u welkom!

  • U kunt onze kerkdiensten ook live of later volgen via Kerkomroep.nl. Klik op deze link, kies plaatsnaam Vries, kies vervolgens de datum van de dienst die u wilt beluisteren
 
logoknd2website.jpgcollecterooster 2017 (update 17 mei 2017)

  • Er is elke zondag oppas en kindernevendienst.
  • Klik op het plaatje voor meer informatie over jeugdactiviteiten.
  
 
 
Zondag 23/07  09.30 
Deze zondag is het thema: verwarring. Twee kunstenaars, die ook in deze periode exposeren in de kerk, Bernhard van Loon en Klaas Bil, werken mee en zorgen mede voor de verwarring. Met tekst en muziek speelt het verhaal van de Toren van Babel, waar de verwarring is ontstaan, een belangrijke rol. De vraag is of die verwarring wel zo erg is? Voorganger ds. Bert Altena.

Orde v. Dienst:
Lied 273: 1 t/m 4 | Kyrie: 'Heer, onze Heer, ontferm u over ons'. | Lied 880 | Lied 850 | 'Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons'. | Lied 981

Lezing: Genesis 11: 1-9
Onze Vader (NBV)
 
Zondag 30/07  09.30 
Ds. Jan Hermes uit Schoonebeek
 
Zondag 06/08  09.30 
Ds. Rosita Fortuin uit Groningen 
 
Zondag 13/08  09.30 
Ds. Anita Akkerman uit Asen 
 
Zondag 20/08  09.30 
Over de grens ontmoet Jezus een vrouw die zich niet door hem laat afpoeieren, maar net zo lang blijft schooien totdat ze het figuurlijke kruimelbrood van hem krijgt. Ze doet het allemaal voor haar zieke dochter. En met succes. Een bijzonder verhaal (Mat. 15: 21-28) dat deze zondag het evangelie vormt. Voorganger is ds. Bert Altena.
 
Zondag 27/08  10.30 (let op)  BIEBELS BOMEN BLOAZEN
De tiende editie van de jaarlijkse openluchtdienst. Het thema is: 10. De viering wordt gecombineerd met een brunch (of een ontbijt, zo u wilt). De Harmonie werkt mee en ook een gelegenheidskoor. Voorganger ds. Bert Altena.
Zie ook het nieuwsbericht op de homepage.
 
 
Zondag 03/09 09.30
Voorganger ds. Theo van Beijeren uit Roden.

Zondag 10/09 09.30
Voor de onderlinge omgang in de gemeente van Christus gelden regels, zoals in iedere vereniging. In Mat. 18 (15-20) vinden we daar al een voorbeeld van. Kern is dat je bij onenigheid of verschil van inzicht, leert om naar elkaar te luisteren en als het nodig is elkaar aan te spreken. Durven we dat? Voorganger is ds. Bert Altena. We vieren de Maaltijd van de Heer. 

Zondag 17/09 09.30 uur
Startdienst met het thema: Een open huis. De Cantorij verleent medewerking. In deze dienst zullen we afscheid nemen van aftredende ambtsdragers en nieuwe ambtsdragers bevestigen. Voorgangers zijn ds. Bert Altena en mw. Esther de Vegt - Uiterwijk Winkel.
Zie voor meer informatie nieuwsbericht op de homepage.

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. In de maand mei kunt u het inleveren op donderdag 20 juli tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis en op zondag 16 juli onder de toren. Voor augustus gaat het om donderdag 24 augustus en de zondag ervoor op 20 augustus.

Volg ons op Twitter