Cantatediensten


In 2005 is het initiatief genomen om in de dorpskerk, vanaf december 2015 de Bonifatiuskerk geheten, met enige regelmaat een cantatedienst te organiseren. De diensten worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente te Vries. Speciaal voor de cantatediensten is het "Bachensemble Vries" opgericht. In de diensten staat altijd een cantate van Johann Sebastian Bach centraal. De muzikale leiding is in handen van Luuk Tuinder, tevens organist bij de Protestantse Gemeente te Vries.

De eerstvolgende cantatedienst
 
Zondag 29 mei 2016 om 19.00 uur. In deze dienst staat de cantate "Brich dem Hungrigen dein Brot" (BWV 39) centraal. Een cantate in twee delen. Klik hier voor een voorproefje.
 
brott_brichen.jpgDeel één begint met een prachtig openingskoor, waarin, afwisselend in polyfone en homofone gedeeltes, de tekst van Jesaja 58:7-8 ten gehore wordt gebracht: Breek voor de hongerige uw brood en neem in huis wie in ellende zijn.
 
Het tweede deel van de cantate opent met de tekst uit Hebreeën 13:16. Vergeet niet wèl te doen en méé te delen: want in zulke offers schept God behagen.  De bas, als de stem van Christus, zingt de tekst, slechts begeleid door het continuo (orgel en cello).
Cantatediensten in de Bonifatiuskerk zijn toegankelijk voor iedereen en zijn meestal naast de reguliere kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Vries gepland. Voor de opzet is gekozen voor de traditionele vorm met een kerkdienst die rond de cantate is opgebouwd. 

In 2006 en 2007 zijn 3 cantatediensten georganiseerd. Deze werden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Jenny Vrielingfonds, ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe. De diensten werden ieder door 150-200 mensen bezocht en met groot enthousiasme ontvangen.
Vanaf 2008 ondersteunt het Bachensemble Vries jaarlijks één of meer cantatediensten. Sinds 2012 worden de diensten financieel mede ondersteund door "de vrienden van de cantatedienst". En sinds 2014 ook door een particulier fonds.

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. In de maand mei kunt u het inleveren op donderdag 20 juli tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis en op zondag 16 juli onder de toren. Voor augustus gaat het om donderdag 24 augustus en de zondag ervoor op 20 augustus.

Volg ons op Twitter