Cantatediensten


In 2005 is het initiatief genomen om in de dorpskerk, vanaf december 2015 de Bonifatiuskerk geheten, met enige regelmaat een cantatedienst te organiseren. De diensten worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente te Vries. Speciaal voor de cantatediensten is het "Bachensemble Vries" opgericht. In de diensten staat altijd een cantate van Johann Sebastian Bach centraal. De muzikale leiding is in handen van Luuk Tuinder, tevens organist bij de Protestantse Gemeente te Vries.

De eerstvolgende cantatedienst
 
Zondag 26 november om 19.00 uur. In deze dienst staat de cantate "Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit" (BWV 106) centraal. Bach heeft deze cantate "Actus Tragicus" genoemd. 
Dit is de vroegste cantate die we van Bach kennen en geschreven voor de laatst zondag van het kerkelijk jaar, de voleindingszondag. 
De bezetting van de cantate is sober. Twee blokfluiten, twee viola's da gamba en een continuogroep zorgen voor een gedekte klankkleur, passend bij een intieme rouwplechtigheid. Het koor bestaat hierbij passend uit 16 zangers. 

Deze cantate wordt dezelfde zondag om 15.30 uur ook uitgevoerd in GKV De Opgang in Hoogeveen.


In 2006 en 2007 zijn 3 cantatediensten georganiseerd. Deze werden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Jenny Vrielingfonds, ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe. De diensten werden ieder door 150-200 mensen bezocht en met groot enthousiasme ontvangen.
Vanaf 2008 ondersteunt het Bachensemble Vries jaarlijks één of meer cantatediensten. Sinds 2012 worden de diensten financieel mede ondersteund door "de vrienden van de cantatedienst". En sinds 2014 ook door een particulier fonds.

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op donderdag 23 november tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis en op zondag 19 november onder de toren

Volg ons op Twitter