Cantatediensten


In 2005 is het initiatief genomen om in de dorpskerk, vanaf december 2015 de Bonifatiuskerk geheten, met enige regelmaat een cantatedienst te organiseren. De diensten worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente te Vries. Speciaal voor de cantatediensten is het "Bachensemble Vries" opgericht. In de diensten staat altijd een cantate van Johann Sebastian Bach centraal. De muzikale leiding is in handen van Luuk Tuinder, tevens organist bij de Protestantse Gemeente te Vries.

De eerstvolgende cantatedienst
 
Zondag 8 oktober om 19.00 uur. In deze dienst staat de cantate "Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden" (BWV 47) centraal. 
 
Deze cantate bestaat uit 5 delen.
De instrumentale opening is afkomstig uit Bachs Preludium en fuga in c-klein.
Het koor voegt in met de woorden uit het evangelie naar Lukas, hoofdstuk 14, vers 11: wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Het is duidelijk te horen dat Bach de muziek op de woorden ‘erhöhet’ en ‘erniedriget’ eerst omhoog en dan omlaag schrijft. Een muzikaal motief dat in fugavorm door alle koorpartijen wordt gezongen. Na het openingskoor volgt de aria voor de sopraan, waarbij de eerste viool een mooie solo partij heeft.
In deze aria wordt “Demut” gezongen en gespeeld in vloeiende muzikale lijnen, maar klinkt in “Hoffart” een grillige ritmische begeleiding mee. Daarna zingt de bariton in een recitatief over het voorbeeld van Christus van nederigheid en kleinheid. Dit wordt gevold door de bas aria, waarin opnieuw de tegenstelling tussen nederigheid en hoogmoed muzikaal wordt uitgebeeld. Bach besluit de cantate met het koraal waarin een gebed klinkt: 
De tijdelijke glorie ontbeer ik graag
U wilt mij het eeuwige doen toekomen,
Dat U voor mij hebt verworven
Door Uw bittere dood.
Dat bid ik U, mijn Heer en God. 
 
Deze cantate wordt door het Bach ensemble ook uitgevoerd op 8 oktober ’s middags in Middelstum en een week later op 15 oktober ’s middags in Ruinen en ’s avonds in Haren.
 


In 2006 en 2007 zijn 3 cantatediensten georganiseerd. Deze werden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Jenny Vrielingfonds, ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe. De diensten werden ieder door 150-200 mensen bezocht en met groot enthousiasme ontvangen.
Vanaf 2008 ondersteunt het Bachensemble Vries jaarlijks één of meer cantatediensten. Sinds 2012 worden de diensten financieel mede ondersteund door "de vrienden van de cantatedienst". En sinds 2014 ook door een particulier fonds.

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op donderdag 21 september tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis en op zondag 17 september onder de toren

Volg ons op Twitter