Kornoeljehof


 
Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops 0592-544124

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen om 15.30 uur tenzij anders aangegeven.
 
 
Zaterdag 5 mei 2018
Voorganger mw. Ineke Hofman.
Gods boodschap is samen te vatten in één zin: liefde voor God en liefde voor mensen. Het klinkt eenvoudig en simpel, maar het gaat niet om mooie woorden. Liefde laat zich heel concreet vertalen als durven delen in andermans zorgen. Het is een ander kunnen accepteren, óók met zijn minder plezierige kanten. Over die boodschap gaat de lezing: Johannes 15, 9-17. Daar willen we in de viering over nadenken en gaan er ook zeker van zingen! 
 
 Zaterdag 2 juni 2018
Voorganger mw. Wilma Klok
‘Er was eens een man.’ 
Het verhaal van Job hoeven we niet aan een tijd, of bekend oord te koppelen. Job wordt bijna als multimiljonair beschreven. Hij heeft alles, volmaakte kinderen, een lieve vrouw, een mooi huis, kortom; er ontbreekt hem aan niets. En, hij had eerbied voor God en deed nooitiets verkeerd. Eigenlijk te mooi, om waar te zijn……bijna een sprookje! Job is een modelgelovige met een modelgezin. 
En dan komt Satan, die een belangrijke vraag stelt aan God. En naar aanleiding van die vraag gaan ze een weddenschap aan. 
Job wordt op de proef gesteld, en hoe?! 
 
____________________________________________________________________________________
 
Diensten en voorgangers 2018

 
08 juli                               ------------------ 
04 augustus                      mw. Wilma Klok of Ineke Hofman
08 september                  mw. Ineke Hofman (2e zat. v.d. maand!)
06 oktober                        mw. Wilma Klok
03 november    H.A.          ds. Bert Altena 
01 december                     mw. Ineke Hofman 
22  december   Kerst         mw. Wilma  Klok
05 januari 2019                 (mw. Ineke Hofman)

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 20 mei onder de toren en op donderdag 24 mei tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter