Kornoeljehof


 
Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops 0592-544124

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen om 15.30 uur tenzij anders aangegeven.
 
04 april                      Ds. Bert Altena met viering van de Maaltijd (is afgelast)
 
11 april (Pasen)       
 
pasen2020.pngVoorganger Mw. Wilma KlokMuzikale ondersteuning mw. Diny van de Galiën                                                                                      
Pasen is opstaan. Wij vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood om verder te leven in hen, die in Hem geloven. Pasen is opstaan, óók voor ons. Wij staan op, wrijven de slaap uit de ogen en maken ons klaar voor de dag.  Pasen is weer opstaan, tot leven komen! Het wordt weer licht!  

Op Goede Vrijdag lijkt Zijn licht voorgoed gedoofd, maar met Pasen vieren we dat Zijn licht onverminderd blijft schijnen. Ik ben het licht voor de wereld. 
                                                                  
____________________________________________________________
Rooster 2019/20                             
                                                                  
02 mei                     Mw. Ineke Hofman
06 juni                     Mw. Wilma Klok
04 juli                      Mw. Esther de Vegt
01 augustus             Mw. Ineke  Hofman
12 september           Mw. Esther de Vegt
03 oktober               Mw. Wilma Klok
07 november            Ds. Bert Altena   HA
05 december            Mw. Wilma Klok
19 december (kerst) Mw. Ineke  Hofman

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


HELP DE VOEDSELBANK 
Het coronavirus treft ook de gebruikers van de voedselbank. Een kwetsbare groep, juist in deze onzekere tijden. De voedselbank is gesloten, contacten leveren teveel risico op. Dat betekent dat juist deze groep mensen nu niet  krijgt wat ze hard nodig hebben. Maar er is een oplossing: Een voedsel waardebon i.p.v. een voedselpakket. En met de bon naar de supermarkt. Wilt u a.u.b. een financiele bijdrage geven? U mag het overmaken naar rekeningnummer NL 26 RABO 0107 9731 97 t.n.v. Voedselbank Hart van Drenthe.  Samenleven vraagt wat van ons. Juist nu. Alvast hartelijk dank namens de Diaconie.

Volg ons op Twitter