Kornoeljehof


 
Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops 0592-544124

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen om 15.30 uur tenzij anders aangegeven.
 
 
 
Zaterdag 7 oktober
Het is inmiddels oktober en het is alweer herfst. De dagen worden weer korter en kouder. 
‘De gelijkenis van de onrechtvaardigheden’, is het thema. 
Hierover lezen wij in het evangelie van Mattheus 21,33-43.’De landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis…..’
Alleen al deze zin geeft misschien weer, om te weten waarover het gaat. Voorganger is Wilma Klok  

Data + voorgangers in 2017
  • Zaterdag 4 november (Heilig Avondmaal) - Ds. Bert Altena
  • Zaterdag 2 december - Mw. Ineke Hofman
  • Kerst 22 of 23 december- Mw. Ineke Hofman
  • Zaterdag 6 januari 2018- Mw. Ineke Hofman

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op donderdag 21 september tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis en op zondag 17 september onder de toren

Volg ons op Twitter