Kornoeljehof


 
Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops 0592-544124

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen om 15.30 uur tenzij anders aangegeven.
 
 
Zaterdag 6 april is er geen dienst!

Momenteel wordt de ingang van de Kornoeljehof verbouwd. En in de weken van 25 maart tot en met 8 april wordt een groot deel van de vloer van het restaurant vervangen. Dit betekent dat de ruimte achterin, dus óók daar waar de kerkdienst wordt gehouden, niet toegankelijk is.
U bent de 20e weer van harte welkom!
 
_______________________________________________________________
Rooster 2019
 
20 april                     Mw. Ineke Hofman     Goede Vrijdag/ Pasen
04 mei                      Mw. Ineke Hofman
01 juni                      Mw. Wilma  Klok                                   
06 juli                       Mw. Esther de vegt                                   
03 augustus             Mw. Ineke Hofman
07 september           Mw. Esther  de Vegt  (let op: 2e zaterdag)                                 
05 oktober                Mw. Wilma Klok                                     
02 november            Ds. Bert Altena                               Viering H.A.
30 november           Mw. Ineke Hofman (let op datum!)  Eerste Advent
23 december           Mw. Wilma Klok / Ineke  Hofman    Viering Kerst
04 jauari 2020          Mw. Ineke  Hofman              

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 17 maart onder de toren en op donderdag 21 maart tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter