Kornoeljehof


 
Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops 0592-544124

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen om 15.30 uur tenzij anders aangegeven.

 
Zaterdag 5 oktober

bij_5_oktober.png
 De weldaad van de omweg
’s Heren wegen zijn wonderlijk. We zien het, maar doorgronden het niet.  
Onze wegen gaannietover de gebaande paden! Juist op de omwegen, daar leren we het meest. Dáár komt het aan op vertrouwen, oprechtheid en creativiteit, dáár kunnen we alles, wat we aan kennis en ervaring in het leven hebben opgedaan, gebruiken. Dat geeft een hoop vrijheid, maar ook oprechtheid. De grond van dit alles is de liefde van God, die ons op dié andere paden brengt…..
Voorganger: mw. Bregje Anna Faassen, predikant in opleiding
Muzikale ondersteuning: mw. Diny van de Galiën
 
 
______________________________________________________________
Rooster 2019                               
                                                                  
02 november            Ds. Bert Altena                               Viering H.A.
30 november            Mw. Ineke Hofman (let op datum!)  Eerste Advent
23 december            Mw. Ineke  Hofman    Viering Kerst
04 jauari 2020          Mw. Ineke  Hofman              

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 15 september onder de toren en op donderdag 19 september tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter