Kornoeljehof


 
Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops 0592-544124

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen om 15.30 uur tenzij anders aangegeven.


 
Zaterdag 6 oktober 2018
Voorganger mw. Wilma Klok.
Muzikale ondersteuning; mw. Diny van de Galiën
kornoeljehof.pngAls een kind...?! 
Jezus roept de kinderen bij Hem te komen. Ze mogen niet worden tegengehouden….. 
In Marcus 10 wordt gesproken over Gods nieuwe wereld; het Koninkrijk van God. Díe wereld die onvoorstelbaar mooi moet zijn. Geloven we daarin, dat het écht gebeurt? Er gebeurt immers zoveel in onze wereld. Oorlogen, rampen, geweld…...dan raken wij toch het zicht op díe nieuwe wereld bijna kwijt?
Mensen, en vooral kinderen mogen niet gescheiden worden van de liefde.
De leerlingen houden de kinderen echter tegen, ze tellen niet mee! Het zijn maar kinderen en hebben nergens recht op…..  
Maar Jezus roept de kinderen bij zich. Hij wil hen juist Gods nieuwe wereld laten zien. 
Kijken met de ogen van een kind. Daarvan kunnen wij nog veel leren!
 
_____________________________________________________________________________
 
Diensten en voorgangers 2018

 
03 november    H.A.          ds. Bert Altena 
01 december                     mw. Ineke Hofman 
22  december   Kerst         mw. Wilma  Klok
05 januari 2019                 (mw. Ineke Hofman)

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 16 september onder de toren en op donderdag 20 september tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter