Kornoeljehof


 
Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops 0592-544124

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen om 15.30 uur tenzij anders aangegeven.

Zaterdag 30 november 1e Advent
De tijd van advent is aangebroken, we gaan op weg naar het kerstfeest, luisterend naar de stem, die ons oproept tot waakzaamheid, zoekend naar het licht dat komen gaat. Hoe kouder en donkerder de dagen worden, hoe meer we verlangen naar licht en warmte, ook in onszelf…
De viering van de advent wil ons helpen stil te staan bij onszelf en onze wereld. 
 
Voorganger is mw. Ineke Hofman

 
______________________________________________________________
Rooster 2019/20                             
                                                                  
23 december            Mw. Ineke  Hofman    Viering Kerst
 
04 januari 2020        Mw. Ineke  Hofman 
02 februari               Mw. Wilma Klok
07 maart                  Mw. Esther de Vegt
04 april                    Ds. Bert Altena   HA
11 april (Pasen)        Mw. Wilma Klok
02 mei                     Mw. Ineke Hofman
06 juni                     Mw. Wilma Klok
04 juli                      Mw. Esther de Vegt
01 augustus             Mw. Ineke  Hofman
12 september           Mw. Esther de Vegt
03 oktober               Mw. Wilma Klok
07 november            Ds. Bert Altena   HA
05 december            Mw. Wilma Klok
19 december (kerst) Mw. Ineke  Hofman

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 17 november onder de toren en op donderdag 21 november tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter