Kornoeljehof


 
Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops 0592-544124

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen om 15.30 uur tenzij anders aangegeven.
 
 
Zaterdag 2 december
Hoe kouder en donkerder de dagen worden, hoe meer we verlangen naar licht en warmte, ook in onszelf…
De viering van de advent wil ons helpen stil te staan bij onszelf en onze wereld. In deze adventstijd gaan we op weg,
luisterend naar de stem, die ons oproept tot waakzaamheid, zoekend naar het licht dat komen gaat. 
Hierbij lezen we Marcus 13: 33-37. Voorganger is mw. Ineke Hofman.

Data + voorgangers in 2017
  • Kerst 22 of 23 december- Mw. Ineke Hofman
  • Zaterdag 6 januari 2018- Mw. Ineke Hofman

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op donderdag 23 november tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis en op zondag 19 november onder de toren

Volg ons op Twitter