Kornoeljehof


 
Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops 0592-544124

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen om 15.30 uur tenzij anders aangegeven.
 
Zaterdag 3 juni
Pinksteren is de afsluiting van de Paastijd. Pinksteren, dan wordt de belofte vervuld dat God zijn Geest zal uitgieten over al wat leeft. Pinksteren: Het is er niet, als je het zelf niet meemaakt. En wij willen dit meemaken! Jezus, die de Vader heeft gevraagd om de trooster te sturen. ’Ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie’, zoals de wereld die niet geven kan…'Maar…we moeten ons niet ongerust maken en de moed niet verliezen!' Voorganger: Wilma Klok

Data + voorgangers in 2017
  • Zaterdag 1 juli - ds. Bert Altena
  • Zaterdag 5 augustus - mw. Ineke Hofman
  • Zaterdag 2 september -
  • Zaterdag 7 oktober -
  • Zaterdag 4 november (Heilig Avondmaal) - Ds. Bert Altena
  • Zaterdag 2 december - Mw. Ineke Hofman

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. In de maand mei kunt u het inleveren op donderdag 18 mei tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis en op zondag 21 mei onder de toren.

Volg ons op Twitter