Kornoeljehof


 
Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops 0592-544124

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen om 15.30 uur tenzij anders aangegeven.
 
Zaterdag 1 februari
Voorganger mw. Wilma Klok 
Muzikale ondersteuning mw. Diny van de Galiën
‘Wat een prachtige rede’, zeiden Zijn volgelingen toen ze weer afdaalden. ‘Wat kan die Jezus mooie dingen zeg- gen’. Maar gaan we nu over tot de orde van de dag....of blijven we achter met de vraag hoe verder? Wat Jezus er niet bij vertelde, is dat die volgelin- gen meer dan tweeduizend jaar bezig waren met de uitleg van die Bergrede. Liefde en mededogen, meeleven en medelijden met anderen. Het zijn niet zomaar gevoelens, het zijn de steun- pilaren en de wezenlijke voorwaarden voor een leefbare samenleving, voor de wereld.
______________________________________________________________
Rooster 2019/20                             
                                                                  
07 maart                  Mw. Esther de Vegt
04 april                    Ds. Bert Altena   HA
11 april (Pasen)        Mw. Wilma Klok
02 mei                     Mw. Ineke Hofman
06 juni                     Mw. Wilma Klok
04 juli                      Mw. Esther de Vegt
01 augustus             Mw. Ineke  Hofman
12 september           Mw. Esther de Vegt
03 oktober               Mw. Wilma Klok
07 november            Ds. Bert Altena   HA
05 december            Mw. Wilma Klok
19 december (kerst) Mw. Ineke  Hofman

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 16 februari onder de toren en op donderdag 20 februari tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter