Kornoeljehof


 
Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops 0592-544124

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen om 15.30 uur tenzij anders aangegeven.
 
Zaterdag 5 augustus
Een viering met als thema 'ouder worden', dit n.a.v. Psalm 92 en wat Prediker ons hierover te zeggen heeft! Voorganger is Ineke Hofman.
 
LET OP!  
Zaterdag 9 september 
Dit is voor één keer de 2e zaterdag van de maand. Hier gaat ds. Bert Altena voor.  

Data + voorgangers in 2017
  • Zaterdag 7 oktober - Mw. Wilma Klok
  • Zaterdag 4 november (Heilig Avondmaal) - Ds. Bert Altena
  • Zaterdag 2 december - Mw. Ineke Hofman
  • Kerst 22 of 23 december- Mw. Ineke Hofman
  • Zaterdag 6 januari 2018- Mw. Ineke Hofman

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. In de maand mei kunt u het inleveren op donderdag 20 juli tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis en op zondag 16 juli onder de toren. Voor augustus gaat het om donderdag 24 augustus en de zondag ervoor op 20 augustus.

Volg ons op Twitter