Pastoraat


Pastoraat

Het pastoraat is één van de kernactiviteiten binnen onze kerkelijke gemeenschap. Pastoraat kan omschreven worden als de herderlijke zorg, omzien naar elkaar, aandacht hebben voor de ander, oog hebben voor zorgen en vreugden van gemeenteleden en anderen. 

Organisatie 

De verantwoordelijkheid voor het pastoraat ligt bij de ambtsgroep pastoraat. De gemeente is ingedeeld in twee grote wijken. Binnen deze twee wijken zijn in het totaal 4 subwijken met elk een eigen pastorale ouderling en een eigen wijkteam. De predikant, de ouderlingen en de wijkcontactpersonen onderhouden de contacten met de gemeenteleden. 

Over persoonlijke dingen spreek je niet met iedereen en daarom bieden deze mensen een luisterend oor. En ... wat verteld wordt blijft natuurlijk vertrouwelijk. 


Wijk I en IV : mw. Esther de Vegt-Uiterwijk Winkel, kerkelijk werker
(dit omvat de wijk ten westen van de Groningerstraat, Nieuwe Rijksweg, Asserstraat met uitzondering van Zeijen en omgeving)

Ouderling  wijk I: mw. Hanna Kooger
(omvat Donderen, Bunne, Winde, Yde, de Punt, oud Vries)

Ouderling wijk IV: mw. Willy Meijering
(omvat de wijk Fledders) 


Wijk II en III     Ds. Bert Altena, predikant
(dit omvat de wijk ten oosten van de lijn Groningerstraat, Nieuwe Rijksweg, Asserstraat. Hier zijn Zeijen en omgeving aan toegevoegd)

Ouderling wijk II: mw. Jeltje van den Berg
(omvat Zeegse, Tynaarlo, Oudemolen, Taarlo en een gedeelte van Vries met het verzorgingscentrum Kornoeljehof)

Ouderling wijk III: mw. Heleen Vrijhof
(omvat de wijk Diepsloot, Zeijen en Zeijerveld, Ubbena, Rhee en Heidenheim)

Voor verdere vragen over de invulling van het werk in de wijken kunt u contact opnemen met mw. Hermien Schoon, scriba kerkenraad

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 16 februari onder de toren en op donderdag 20 februari tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter