ruimte huren


dorpskerk.pngFiguurlijk willen we de kerk graag midden in het dorp laten, zoals dat van oudsher het geval is. Daarom zijn de gebouwen ook beschikbaar voor niet-kerkelijke doeleinden zoals onder meer: 


Tentoonstellingen, 
Vergaderingen, 
Concerten, 
Lezingen, 
Cursussen en workshops
Burgerlijke huwelijken 
(meer informatie gemeente Tynaarlo)


Hierover kunt u contact opnemen met een van de kosters: Corrie Hagenouw, telefoon 0592-542770 of met Alie Neef, telefoon 0592-855417.
 
TARIEVEN verhuur ruimtes Ontmoetingshuis 

TARIEVEN huwelijksvoltrekkingen 

TARIEVEN (bijzondere) kerkelijke niet kerkelijke activiteiten 

Ook catering van al uw activiteiten kunt u via ons regelen. Tarieven  consumpties
Verzorgt u een activiteit waarbij u alleen de zaalruimte huurt, gebruik wenst te maken van bar- en keukenfaciliteiten en verder zelfvoorzienend bent, dan worden € 25 facilitaire kosten in rekening gebracht.

De activiteitencommissie en kosters beheren en begeleiden de activiteiten waarvoor de Dorpskerk en het Ontmoetingshuis inzetbaar zijn. 
De activiteitencommissie van de Protestantse Gemeente te Vries organiseert  ook zelf diverse bijeenkomsten en concerten (aanvullende gegevens).

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


HELP DE VOEDSELBANK 
Het coronavirus treft ook de gebruikers van de voedselbank. Een kwetsbare groep, juist in deze onzekere tijden. De voedselbank is gesloten, contacten leveren teveel risico op. Dat betekent dat juist deze groep mensen nu niet  krijgt wat ze hard nodig hebben. Maar er is een oplossing: Een voedsel waardebon i.p.v. een voedselpakket. En met de bon naar de supermarkt. Wilt u a.u.b. een financiele bijdrage geven? U mag het overmaken naar rekeningnummer NL 26 RABO 0107 9731 97 t.n.v. Voedselbank Hart van Drenthe.  Samenleven vraagt wat van ons. Juist nu. Alvast hartelijk dank namens de Diaconie.

Volg ons op Twitter