Ambtsgroep Jeugd en Kerk


kindernevendienst.png
 
  • Elke zondag is er, tijdens de dienst, oppas aanwezig voor jongste kinderen (t/m 3 jaar).
  • Elke zondag is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 6. Hier werken we met de methode 'Kind op Zondag'. 
  • Elke eerste en derde zondag van de maand hebben de groepen 7, 8 en de Brugklas basiscatechese.
Data basiscatechese 2017
  • Data 2017: 16 juli. 
ZOMERVAKANTIE
Vanaf 23 juli begint de zomervakantie. De groepen worden in die periode samengevoegd, er is dan een gezamenlijk programma.
Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op donderdag 21 september tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis en op zondag 17 september onder de toren

Volg ons op Twitter