zaterdag 28 maart 2020

Corona maatregelen


bonifatiuskerk.png1. Tot 1 juni zijn er geen kerkdiensten en geen kerkelijke bijeenkomsten. Op de zondagen wordt er op de website iets aangeboden als alternatief, gemaakt door onze eigen predikant en kerkelijk werker. 
2. Het bezoekwerk wordt tot een minimum beperkt. U kunt in geval van nood altijd een beroep doen op één van de beroepskrachten. Een oproep aan iedereen om naar elkaar om te blijven zien. Dat kan ook met een telefoontje of een kaartje. 
3. Op de woensdagavonden 25 maart en 1 april luiden de klokken van de kerk, tussen 19.00 en 19.15 uur. We volgen hiermee de oproep van de landelijke Raad van Kerken, zie bericht elders. 
4. U kunt altijd een beroep doen op de kerkelijke gemeenschap als dat nodig is. Dat geldt voor iedereen, lid of geen lid.

Hebt u een vraag over praktische hulp, kunt u terecht bij Herma van Goor – van Ee (006-51821849) of Marianne Veenema (543313). Zij zoeken met u naar een passende oplossing. Hebt u behoefte om uw hart te luchten of uw bezorgdheid te delen, dan kunt u altijd bellen met ds. Bert Altena (405514) of kerkelijk werker Esther de Vegt (06-52616596). 
5. We sluiten aan bij de oproep die wordt gedaan om de bewoners van verpleeghuizen, die geen bezoek mogen ontvangen, een hart onder de riem te steken door een tekening of kaartje te sturen. U kunt dat doen via Interzorg Kornoeljehof, Tynaarlosestraat 56, 9481 AD Vries. 6. Alle belangrijke nieuwe informatie verspreiden we zoveel mogelijk via de website.Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


HELP DE VOEDSELBANK 
Het coronavirus treft ook de gebruikers van de voedselbank. Een kwetsbare groep, juist in deze onzekere tijden. De voedselbank is gesloten, contacten leveren teveel risico op. Dat betekent dat juist deze groep mensen nu niet  krijgt wat ze hard nodig hebben. Maar er is een oplossing: Een voedsel waardebon i.p.v. een voedselpakket. En met de bon naar de supermarkt. Wilt u a.u.b. een financiele bijdrage geven? U mag het overmaken naar rekeningnummer NL 26 RABO 0107 9731 97 t.n.v. Voedselbank Hart van Drenthe.  Samenleven vraagt wat van ons. Juist nu. Alvast hartelijk dank namens de Diaconie.

Volg ons op Twitter