zondag 08 september 2019

Zondag 22 september 09.30 uur startzondag 'Een goed verhaal'


 

vogelgesprek2.jpg‘Een goed verhaal’ is het thema voor de startzondag 2019. In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen. (bron: site PKN.) 
Het verhaal van de zondag gaat over een rentmeester, betrouwbaar in het kleine en in het grote (Luc. 16: 10) en dat sluit mooi aan. Voorgangers ds. Bert Altena en mw. Esther de Vegt.

In de startdienst gaan we vanuit deze achtergrond na, hoe we als gemeenteleden en andere betrokkenen in het nieuwe seizoen het goede verhaal kunnen delen. Daarbij gaat het niet alleen om het verhaal van de traditie, maar ook om ieders eigen verhaal. Want juist in de menselijke verhalen, over onze ervaringen met het leven in al haar facetten, licht het verhaal van God op. ‘Mensen als verhaal van God’ volgens de titel van een boek dat ooit door theoloog Edward Schillebeeckx werd geschreven.
In de dienst zelf is er aandacht voor het werk van de ambtsdragers, degenen die afscheid nemen en zij die nieuw worden bevestigd. Daarnaast blikken we terug op het proces op weg naar het nieuwe beleidsplan en presenteren we de Activiteitenkrant met tal van mogelijkheden om in Vries en de regio ‘goede verhalen’ te horen en te delen. 
Ook is er aandacht voor het nieuwe diaconale project waar we ons met elkaar voor gaan inzetten. Na afloop is er uiteraard de ontmoeting met koffie en thee in het Ontmoetingshuis. 
 
’s Middags na de lunch is er (bij geschikt weer) gelegenheid om gezamenlijk een fietstocht te maken. We fietsen dan de zuidelijke lus van de Tour de Vries, de fietstocht langs alle dorpen van het kerspel. Op de zondag van de Biebels, Bomen, Bloazen hebben we de noordelijke lus gefietst. De route is ongeveer 30 km lang: Vries, Tynaarlo, Taarlo, Zeijen, Vries. Informatie en opgave bij Bert Altena (predikant@pkn-vries.nl) of via de intekenlijst in het Ontmoetingshuis.Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 15 september onder de toren en op donderdag 19 september tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter