vrijdag 29 juni 2018

26 augustus 10.30 uur 'Biebels Bomen Bloazen 2018'


We vieren dit jaar de 11editie van de openluchtdienst BBB, inmiddels een vast gegeven op de jaarkalender van activiteiten in ons dorp. Vele mensen werken samen vanuit de kerk en de Vereniging Volksvermaak om er iedere keer weer iets bijzonders van te maken. Dit jaar hebben we als thema gekozen: 'de kracht van het Verhaal'.
 
Medewerking wordt verleend door een blazersensemble en door een gelegenheidskoor. Als u daar aan mee wilt doen, van harte uitgenodigd. Er wordt vooraf twee keer gerepeteerd o.l.v. Sietse Hamersma, bij hem kunt u zich melden om mee te doen. Oefendata: maandag 20 en woensdag 22 augustus om 19.30 uur in Onder de Linden.

Iemand zei eens: op de vraag naar de zin van het leven, antwoordt ieder met zijn of haar eigen levensverhaal. Ieder mens heeft een verhaal. Over waar je vandaan komt, over je jeugd, over successen en mislukkingen, over je hoop en verwachting, je verdriet en teleurstellingen. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor ieders verhaal. Onze taal heeft het niet voor niets over ‘op verhaal komen’. Maria Margès uit Donderen leest een zelf geschreven verhaal bij het thema.
 
lucas_koops.pngAls gastspreker is Lukas Koops uitgenodigd, schrijver van diverse biografieën. Het meest recent is zijn boek over dominee en Drentse schriever Gerard Nijenhuis. Lukas heeft voor zijn radioprogramma bij RTV Drenthe ook diverse mensen geïnterviewd. Wat is hem in al die levensverhalen opgevallen? 
 
 De bedoeling is om evenals vorig jaar de kerkdienst en de brunch te integreren. We beginnen om 10.30 uur op de Brink met koffie. Daarna de viering, twee keer onderbroken voor een rondje brunch. Voor de brunch wordt een bijdrage gevraagd.Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 19 augustus onder de toren en op donderdag 23 augustus tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter