dinsdag 26 juni 2018

Zomerserie: Struikelteksten


Preken over vreemde en lastige bijbelteksten
Geweld, mishandeling, seksuele uitspattingen, opdrachten die inhumaan zijn - het staat allemaal in de bijbel. "Daar kan ik niets mee", hoor je mensen dan ook zeggen als er weer zo'n tekst aan de orde is. In de komende zomerperiode gaat een aantal voorgangers in de Protestantse kerken van Assen en Vries opnieuw de uitdaging aan om over één van die struikelteksten te preken!
 
Klik hier voor het rooster!

vrijdag 29 juni 2018

26 augustus 10.30 uur 'Biebels Bomen Bloazen 2018'


We vieren dit jaar de 11editie van de openluchtdienst BBB, inmiddels een vast gegeven op de jaarkalender van activiteiten in ons dorp. Vele mensen werken samen vanuit de kerk en de Vereniging Volksvermaak om er iedere keer weer iets bijzonders van te maken. Dit jaar hebben we als thema gekozen: 'de kracht van het Verhaal'.
 
Medewerking wordt verleend door een blazersensemble en door een gelegenheidskoor. Als u daar aan mee wilt doen, van harte uitgenodigd. Er wordt vooraf twee keer gerepeteerd o.l.v. Sietse Hamersma, bij hem kunt u zich melden om mee te doen. Oefendata: maandag 20 en woensdag 22 augustus om 19.30 uur in Onder de Linden.

Iemand zei eens: op de vraag naar de zin van het leven, antwoordt ieder met zijn of haar eigen levensverhaal. Ieder mens heeft een verhaal. Over waar je vandaan komt, over je jeugd, over successen en mislukkingen, over je hoop en verwachting, je verdriet en teleurstellingen. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor ieders verhaal. Onze taal heeft het niet voor niets over ‘op verhaal komen’. Maria Margès uit Donderen leest een zelf geschreven verhaal bij het thema.
 
lucas_koops.pngAls gastspreker is Lukas Koops uitgenodigd, schrijver van diverse biografieën. Het meest recent is zijn boek over dominee en Drentse schriever Gerard Nijenhuis. Lukas heeft voor zijn radioprogramma bij RTV Drenthe ook diverse mensen geïnterviewd. Wat is hem in al die levensverhalen opgevallen? 
 
 De bedoeling is om evenals vorig jaar de kerkdienst en de brunch te integreren. We beginnen om 10.30 uur op de Brink met koffie. Daarna de viering, twee keer onderbroken voor een rondje brunch. Voor de brunch wordt een bijdrage gevraagd.

vrijdag 01 juni 2018

17 september Informatieavond cursus Theologische Verdieping


Heb je zin om je theologisch te verdiepen? De cursus TVG zet je aan het denken! Theologische Verdieping Groningen is een driejarige cursus, die niet alleen voor gemeenteleden openstaat, maar voor ieder, die zich wil verdiepen in allerlei aspecten van geloof en samenleving.  

Om kennis te maken met deze cursus wordt dit jaar op 1 oktober gestart met een oriëntatieronde van 3 avonden.  Meer weten?
Wil je kennismaken met de cursusleider en informatie en ervaringen van cursisten horen kom dan op maandag 17 september naar het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, te Groningen. Aanvang 20.00 uur.
 
Informatie bij ds. Atze Landman, 0594-853160 of via de website: www.tvg-groningen.nl

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 19 augustus onder de toren en op donderdag 23 augustus tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter