maandag 23 april 2018

10 mei om 6 uur Hemelvaartsdag Dauwtrappen


trappen.jpgEvenals vorig jaar gaan we weer dauwtrappen. Vertrek bij het Ontmoetingshuis in Vries. Er wordt een leuke route uitgezet in een prachtig stukje natuur. Na de wandeling gaan we gezellig met elkaar ontbijten in het Ontmoetingshuis. Aansluitend is er om 9.30 uur een kerkdienst in de Bonifatiuskerk. 
Aanmelden kan bij Jaap Koekoek.

maandag 23 april 2018

3 mei 9.30 uur Ontmoetingshuis 'Vertellen over Cambodja'


Tijdens het koffiedrinken in het Ontmoetingshuis op donderdag 3 mei a.s. zal Hermien Schoon bij het vertonen van prachtige foto's  vertellen over haar reis naar Cambodja. 
Aanvang 9.30 uur in het Ontmoetingshuis. Alle belangstellenden van harte welkom. De koffie staat klaar.

maandag 23 april 2018

4 mei 19.00 uur Dodenherdenking in Vries


De dodenherdenking op 4 mei a.s. zal, zoals ieder jaar, beginnen met een bijeenkomst in de Bonifatiuskerk. Tijdens dit samenzijn is er orgel- en fluitspel en zingt de Cantorij o.l.v. Mattijs de Vreugd. Leerlingen van de basisscholen lezen gedichten voor en ds. Bert Altena zal een korte toespraak houden.
De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 19.30 uur.


Vanuit de kerk lopen we naar het oorlogsmonument, waar The last Post ten gehore zal worden gebracht en we twee minuten stilte houden. Er worden kransen en bloemen gelegd en burgemeester Marcel Thijsen zal kort spreken.
Na afloop van de herdenkingsplechtigheid is een ieder van harte welkom in het Ontmoetingshuis om een kopje koffie of thee te drinken en met elkaar na te praten.

dinsdag 24 april 2018

20 mei 'Feest van de Geest' Bonifatiuskerk


zorgeloosheid.jpgTweejaarlijks vindt in vele kerken in Drenthe het 'Feest van de Geest' plaats. Dit houdt in dat een kunstenaar uitgenodigd wordt om aan de hand van een thema een verbeelding te maken in de kerken. 
Dit jaar is Karin Elema, architect en kunstenaar uit Anlo degene die dit in de Bonifatiuskerk mag doen. Het thema is 'Levensadem'. Karin wil dit niet alleen, maar samen met u vorm gaan geven.
 
Als u op de afbeelding klikt, vindt u alle informatie over Karin Elema, toelichting op de keuze die zij gemaakt heeft en hoe u bij kunt dragen aan het vormgeven van een succesvol kunstwerk!

dinsdag 24 april 2018

2 juni 20.00 uur Concert De Noordelijke Polyfonisten Bonifatiuskerk


noordelijke_polyfonisten_002.pngOp zaterdagavond 2 juni om 20.00 u geven De Noordelijke Polyfonisten een concert met koormuziek uit de 16e eeuw in de Bonifatiuskerk van Vries.In november vorig jaar zongen zij daar ook, toen in het kader van de Stichting Kerkconcerten Vries op de zondagmiddag.
Het komende concert heeft als rode draad een mis van de Spaanse renaissance-componist Tomás Luis da Victoria (ca.1548-1611) met als thema een regel uit het Pinkster-motet Dum complerentur (‘Toen de dagen vervuld waren’). Ook dit motet zal gezongen worden. Verwacht niet alleen Pinkstermuziek: ook klinkt ‘rustieke’ muziek uit dezelfde tijd, over hoe het herders en nymfen in de beginnende zomer vergaat. 
 

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 20 mei onder de toren en op donderdag 24 mei tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter