zondag 12 november 2017

26 november Cantatedienst in de Adventskerk Assen


assen.pngIn het kader van de kerkmuzikale serie Musica pro Deo is er op zondag 26 november om 16.00 uur in de Adventskerk aan de Lindelaan, Assen-oost een cantatedienst die in het teken staat van Voleindingszondag. 
 

Te horen zijn het koraal 'Jesus bleibet meine Freude', ook bekend als 'Jesu joy of manfs desiring', een van de meest bekende en geliefde stukken van Johann Sebastian Bach. Verder het Requiem van de Franse componist Jean Gilles (1668-1705), een vroege tijdgenoot van Bach.
Medewerkenden zijn ds. Helene van Noord, koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep (ABC) o.l.v. Hoite Pruiksma, organist Wietse Meinardi en vier vocale solisten. 
Bij de uitgang is er een vrije collecte als welkome bijdrage in de kosten.Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op donderdag 23 november tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis en op zondag 19 november onder de toren

Volg ons op Twitter